Informacja z realizacji projektu systemowego

„Czas na aktywność”. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz.

Logo POKL
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten jest ukierunkowany na pomoc osobom i ich rodzinom będących w wieku aktywności zawodowej, niezaradnym życiowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie umiejących poruszać się na rynku pracy. Celem projektu jest m.in.: zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy, zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją.

W dniach od 22.10.2012r. do 15.11.2012r. Firma PRO – PUBLICO przeprowadziła w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu szkolenie Sprzedawca „obsługa kasy fiskalnej, urządzeń sklepowych wraz z fakturowaniem” w ilości 60h dla 15UP. Podczas szkolenia poruszane zostały zagadnienia: podatek od towarów i usług sprzedaży detalicznej, pojęcia faktury VAT, sporządzanie faktur VAT, sporządzanie faktur VAT, pojęcia rachunków uproszczonych, paragony i raporty fiskalne kas rejestrujących, inkasowanie należności w sprzedaży detalicznej za pośrednictwem kasy fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne kas rejestrujących-fiskalnych, budowa kasy, instalacja i podłączenie, podłączenie szuflady, kodów kresowych, wagi oraz kasy do komputera, zasady obsługi funkcji kasy, menu główne-funkcja kasjera, menu główne-funkcja kierownika, definiowanie jednostek, menu główne-funkcje serwisowe, dokonywanie sprzedaży na kasie fiskalnej, wytworzenie pozycji sprzedaży, edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedaży, sprzedaż z użyciem wagi, poznanie programów komputerowych i ich wykorzystanie, wprowadzanie danych do programu, bezpośrednia obsługa klienta, Beneficjenci uzyskali certyfikat potwierdzający przygotowanie zawodowe.

Ponadto na bieżąco prowadzone jest indywidualne poradnictwo z psychologiem i logopedą dla dzieci Uczestniczek Projektu w ilości godzin odpowiednio dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Nowy Wiśnicz.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz