Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Muchówce

W wiśnickim ratuszu 4 lipca 2012 roku podpisana została umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Muchówce przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Przekazana dotacja stanowić będzie 70 % kosztów kwalifikowanych, czyli 755724,82 zł, całkowitej wartości projektu, który zrealizowany został w latach 2007-2012. Z ramienia Sejmiku Województwa Małopolskiego umowę podpisał dr Stanisław Sorys a w imieniu Gminy Nowy Wiśnicz burmistrz Stanisław Gaworczyk.
Dofinansowanie projektu Budowa Sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Muchówce zostało przyznane  w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrz regionalna  Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Działania 6.2 Rozwój obszarów, Schematu B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacja sportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Muchówce. Wcześniej zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w salach lekcyjnych, które nie spełniały standardów, a także nie spełniały potrzeb sportowych uczniów.
Wybudowana sala gimnastyczna ma wymiary 12,8 m X 24,3 m i łączy się z przewiązką ze szkoły. Przewiązkę zaprojektowano jako obiekt dwukondygnacyjny, parterowy ze strychem. Na parterze znalazły się pomieszczenia tj. magazyn sprzętu sportowego, kantorek nauczyciela, magazyn sprzętu porządkowego oraz hol wejściowy. W części budynku szkoły dokonano zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, w wyniku czego powstały szatnie dla chłopców i dziewcząt oraz sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt wypełnił braki w infrastrukturze edukacyjno – sportowej oraz daje możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych, konkursów czy imprez integracyjnych i kulturowych.

podpisanie umowy

(S.M.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz