Informacja o projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „ Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Nowy Wiśnicz” zakończyły się warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych oraz indywidualne poradnictwo z psychologiem. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę z zakresu umiejętności społecznych, związanych z pełnieniem ról społecznych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest spotkanie z pedagogiem, który w dniu 21 maja br rozpoczął indywidualne zajęcia z Beneficjentami. Zajęcia te mają na celu poprawę umiejętności w kontaktach interpersonalnych oraz wychowawczych.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz