Język migowy w urzędzie

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

InformacjaZ dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowy Wiśniczu, ul. Rynek 38, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: um@nowywisnicz.pl
  • faxem na nr: 14-68-509-11
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr: 14-68-509-12 
  • drogą pocztową.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz