Formy opieki nad dziećmi

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona ta skierowana zastała do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych a także podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach oraz osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi czyli zostać nianią lub opiekunem dziennym.

www.zlobki.mpips.gov.pl

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz