Na półmetku

W Zespole Szkół w Królówce dobiegła półmetku realizacja projektu „Okno na świat – chcemy wiedzieć więcej i mieć lepszy start”
Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Stanowi on Program Rozwoju Gimnazjum w Królówce na lata 2011-2012 w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Pozyskana kwota to 345 586 zł, z czego:
•    na 2011 r. 181 830 zł – zrealizowane i rozliczone z WUP w Krakowie
•    na 2012 r. 163 756 zł

Projekt obejmuje cztery rodzaje działań skierowanych do uczniów i jedno skierowane do nauczycieli – szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Szczegółowe sprawozdanie można przeczytać na stronie internetowej szkoły.

Królówka

Sprawozdanie to w formie prezentacji multimedialnej zostało przedstawione przez koordynatora rodzicom na zebraniu półrocznym. Rodzice mogli również obejrzeć wystawę fotograficzną, origami i haftów matematycznych. Mogli także zobaczyć dobrze wyposażone, dzięki projektowi, pracownie przedmiotów  matematyczno – przyrodniczych.
„Zajęcia są rewelacyjne, ponieważ uczymy się w sposób zupełnie odmienny niż na lekcjach, mało suchych faktów, wszystkiego możemy doświadczyć na własnej skórze. Wyjazdy są ciekawe i bardzo dobrze zaplanowane. Sprzęt zakupiony z projektu daje bardzo wiele możliwości. Jest rewelka.” – to jedna z wielu podobnych do siebie wypowiedzi uczestników projektu.

Więcej zdjęć zobaczyć można w galerii internetowej szkoły.

(S.M.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz