Informacja dla pracodawców oczekujących na dofinansowanie kształcenia młodocianych

W związku z nie przekazaniem Gminie Nowy Wiśnicz środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Burmistrz Nowego Wiśnicza zwrócił się do kuratorium Oświaty w Krakowie z zapytaniem, kiedy gmina te środki otrzyma. Uzyskał informację, że trwa procedura podpisywania stosownych porozumień, po których pieniądze spłyną na konto gminy. Po otrzymaniu środków, niezwłocznie zostaną one przekazane zainteresowanym przedsiębiorcom.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz