Dług Gminy Nowy Wiśnicz na koniec 2011 roku wyniósł 57,4%.

W złożonych sprawozdaniach za rok 2011 do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Gmina Nowy Wiśnicz nie odliczyła długu na współfinansowanie realizowanego projektu unijnego w kwocie 1 963 418 zł. Zgodnie z art. 170 ust 3 Ustawy o finansach publicznych dług ten powinien być odliczony przy wyliczaniu wskaźnika procentowego długu do zrealizowanych dochodów. Zatem po korekcie, rzeczywiste zadłużenie gminy wynosi 57,4%.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz