Ogłoszenie o naborze

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”. Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz, którzy korzystają z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) posiadających co najmniej 1 dziecko, niezaradnych życiowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie umiejących poruszać się na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez realizację kontraktów socjalnych. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięcie celów szczegółowych, do których należą:
– zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy poprzez udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz w warsztatach edukacyjnych z doradcą zawodowym
– zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w warsztatach terapeutycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej i indywidualnej wsparcia psychologicznego
– zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców poprzez udział w poradnictwie pedagogicznym
– poprawa płynności mowy wśród dzieci UP poprzez poradnictwo logopedy
– zmiany postaw wśród młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowania.
– zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Gminie Nowy Wiśnicz.

Nabór trwa od 30.01.2012r. do 02.03.2012r.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz rekrutacji znajdą Państwo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, lub pod nr telefonu 14/68 509 42.

Kapitał Ludzki - UE

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz