Podaruj 1% podatku

1%Jak co roku podczas składania rocznego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego, we wniosku PIT można wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekazuje się 1% podatku. Zebrane w ten sposób pieniądze wykorzystywane są przez te organizację na działalność pożytku publicznego jaką prowadzą.
Tutaj zamieszczony został wykaz OPP, na rzecz których w 2012 roku można przekazać 1% podatku należnego za 2011 rok.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, której podopiecznym jest Filip Bienias, chłopczyk pochodzący z Nowego Wiśnicza. Więcej informacji na temat pomocy choremu Filipkowi można przeczytać tutaj.

1% swojego podatku można także przekazać na rzecz poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212. UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%”. Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np. OSP w Nowym Wiśniczukod pocztowy.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku a Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

pit

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%

1%

(K.K.;S.N.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz