Konkurs Kulinarny

Konkurs Kulinarny

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„WIŚNICKIE SPECJAŁY”
GROCH I FASOLA w Kulinarnej Tradycji Ziemi Wiśnickiej

1.    Organizator konkursu:

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

Współorganizator:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni

2.    Data i miejsce rozstrzygnięcia Konkursu:
Konkurs odbędzie się 11 lutego 2012 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu

3.    Cel konkursu:

•    promowanie i popularyzacja regionalnych tradycji kulinarnych, w 2012 r. – potraw z grochu, fasoli i innych roślin strączkowych – wyłonienie charakterystycznych sposobów ich przygotowywania, receptur, sposobu i pomysłowości podawania w oparciu o wzorce tradycyjne (naczynia, nakrycia, produkty spożywcze).
•    wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu
•    budowa więzi wśród lokalnej społeczności
•    zbieranie receptur i przepisów celem przygotowania publikacji kucharskiej regionu
•    wyzwalanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców

4.    Warunki uczestnictwa:

•    warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do konkursu: osobiście, drogą internetową bądź telefoniczną i wypełnienie karty zgłoszenia w terminie do 6 lutego 2012 r.
•    uczestnikiem konkursu powinna być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
•    przygotowanie do konkursu potrawy kultywowanej w regionie od co najmniej 25 lat i recepturze przekazanej przez poprzednie pokolenia z regionu
•    dostarczenie i zaprezentowanie gotowej potrawy z własnych produktów w OER w Starym Wiśniczu

5.    Ocena prac:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Każda potrawa będzie oceniana w następujących kategoriach:
– smak potrawy
– regionalność
– łatwość przyrządzania
– aranżacja stoiska wystawienniczego
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Postanowienia jury są niezaskarżalne. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

6.    Dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

7.    Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

8.    Postanowienia końcowe:

•    organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu
•    organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych
•    poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie
•    regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora
•    wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala organizator

9.    Kontakt:

Miejski Ośrodek Kultury Nowy Wiśnicz, koordynator Bernadetta Błoniarz 14 6128704.

Karta zgłoszenia – konkurs kulinarny

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz