Rezolucja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, która odbyła się 29 grudnia 2011 roku Radni przyjęli rezolucję w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni.
Oto jej treść:
“W związku z informacjami o planach reorganizacji systemu sądowego w Polsce, w wyniku której Sąd Rejonowy w Bochni ma być włączony w strukturę Sądu Rejonowego w Brzesku Rada Miejska w Nowym Wiśniczu wnosi do Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Sądowniczej o dokonanie ponownej analizy przyczyn planowanej decyzji i jej zmianę w przypadku Sądu Rejonowego w Bochni.
UZASADNIENIE
Sąd Rejonowy w Bochni, na przestrzeni 150 lat dobrze wykonywał i wykonuje postawione przed nim zadania. W tym okresie czasu przejął nawet czasowo zadania zlikwidowanego Sądu Powiatowego w Brzesku, który ponownie został reaktywowany. Sąd Rejonowy w Bochni osiąga dobre wyniki i średnio o połowę lepszą sprawność od sprawności postępowania w skali ogólnopolskiej.
Sąd Rejonowy w Bochni jest ekonomicznie efektywny, wydatki budżetu państwa na jego funkcjonowanie nie są wyższe niż w dużych sądach na terenie miast. W wyniku likwidacji instytucja ta straci samodzielność działania w obszarze wymiar sprawiedliwości, poprzez utratę wyspecjalizowanych jednostek pomocniczych. Istnieje możliwość rozłożenia „dociążenia” pracy sędziów Sądu w Bochni poprzez przekazywanie do rozpatrzenia spraw z innych sadów bardziej obciążonych. Ewentualna likwidacja Sądu Rejonowego w Bochni zwiększy koszty po stronie interesantów wynikające z faktu konieczności dojazdu do zlikwidowanych wydziałów a także dojazdu stron do administracji sądowej biegłych i adwokatów. Zwiększyć także może koszty związane z drukiem pieczęci, nowych tablic i podobnych czynności, zmaleć może nadzór prezesa nad pracą niektórych jednostek.
Biorąc pod uwagę powyżej wymienione sprawy i mając na uwadze, że likwidacja Sądu Rejonowego w Bochni ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania sądownictwa na terenie Bocheńszczyzny zwracamy się o ponowne przeanalizowanie sprawy i zmianę planów w tym zakresie.”

(K.K.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz