Likwidacja Miejskiego Zespołu Edukacji w Nowym Wiśniczu

Na ostatniej zwołanej w 2011 roku sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Edukacji. Jednostka ta prowadziła całość spraw związanych z rachunkowością poszczególnych szkół i przedszkoli w naszej gminie.
W związku z tym, że od pewnego czasu pozostałą obsługę administracyjno – kadrową szkół i przedszkoli prowadzą sekretariaty każdej z tych placówek, a wszelkie decyzje finansowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty podejmowane są przez dyrektorów szkół i przedszkoli, utrzymanie odrębnej jednostki organizacyjnej w gminie z funkcją dyrektora MZE nie znajdowało uzasadnienia. Dlatego też decyzją Rady Miejskiej podjęto uchwałę likwidującą jednostkę o nazwie Miejski Zespół Edukacji, umożliwiając zarazem przeniesienie obsługi księgowej do każdej z placówek na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz