V Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich

23 listopada 2011 roku na gościnnym zamku w Wiśniczu odbyło się V Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich, najstarszej organizacji kobiecej działającej na obszarach wiejskich w naszym kraju. Małopolski Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu pragnąc wspierać merytorycznie działalność artystyczną tych organizacji wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach podjął się trudu organizacji seminarium. O dużym zainteresowaniu seminarium świadczy fakt, że uczestniczyło w nim blisko 160 osób z powiatu krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego i brzeskiego, w tym dwie osoby z KGW z Olchawy.
Bieżąca edycja dotyczyła w głównej mierze tematyki przenoszenia na scenę tradycyjnego repertuaru pieśniowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się ekspert tego tematu – etnomuzykolog pani Aleksandra Szumiak – Bogucka. Na bazie materiałów archiwalnych MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu omówione zostały programy przygotowywane przez kobiety na różnego rodzaju przeglądy i konkursy. Na ich podstawie wszyscy mogli zobaczyć poprawność jak i błędy, których należy unikać już w fazie przygotowywania programów. Ważną kwestią poruszoną w trakcie seminarium był sposób prezentacji repertuaru pieśniowego na scenie by unikać błędów najczęściej popełnianych. Swoimi uwagami o problemach ze zbieraniem cennych pieśni i ich interpretacją podzieliły się również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i otrzymały zapewnienie, że z tym problemem nie zostają same, zawsze mogą liczyć na pomoc fachowców z MCK SOKÓŁ z Nowego Sącza.

(B.B.)

kgw

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz