Wakacje w Olchawie

Od 19 lipca do 7 sierpnia 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Olchawie realizowany jest wakacyjny projekt pn. „Poszukajmy śladów naszej historii”. Nadrzędnym celem projektu jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży w sposób pożyteczny i bezpieczny wolnego, wakacyjnego czasu. Poprzez cykl działań, organizatorzy poszukują śladów dokumentujących tożsamość kulturową Olchawy, próbują porównać normy współczesnego życia mieszkańców z dawnymi czasami tej miejscowości oraz zwracają szczególną uwagę na symbiozę człowieka ze „światem” zwierząt gospodarskich i domowych. Dlatego też oprócz działań edukacyjno-badawczych prowadzone są zajęcia uwrażliwiające młodych ludzi na los zwierząt, które bardzo często stają się bezbronnymi istotami w rękach swoich gospodarzy.
W trakcie codziennych zajęć uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego o ich „małej ojczyźnie”, tym bardziej, że w historycznych czasach Wieś Olchawa była parafią z drewnianym kościołem p.w. Św. Marcina (jedynym w okolicy). Wokół kościoła istniał cmentarz i zabudowania przykościelne. Jako wieś, Olchawa została lokowana na prawie niemieckim w roku 1395. Poprzez liczne epidemie, pożary i zawieruchę wojenną czasy świetności wsi, zostały zupełnie zatarte. Jedyne, istniejące wzmianki jeszcze pozostały w pamięci najstarszych mieszkańców Olchawy. Dlatego też podczas zajęć próbujemy stworzyć kronikę projektu, w której znajdą się wszystkie ważne informacje m.in. legendy, podania i różne ciekawostki o Olchawie. Chcemy ukazać niezwykłą historię, kulturę i zwyczajowość tej miejscowości i jej mieszkańców. Młodemu pokoleniu, pokazać pozytywne wzorce ich przodków, dać atut korzystania z dobrodziejstwa przeszłości oraz przedstawić ukryte walory tegoż środowiska.
Poprzez zorganizowane działania informacyjne p.n. „uczucie za uczucie” próbujemy dotrzeć do grupy odbiorców, którzy są właścicielami zwierząt. Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na tak częstą a niezauważalną problematykę niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Planujemy również zrealizować „warsztaty manualne” w celu wykonania elementów „Olchawskiego witacza” (rzeźbiarska forma drzewa z zamieszczonymi na nim tabliczkami informacjami, symbolizującymi owoce. Ponadto prowadzone są zajęcia teatralne i plastyczne w celu przygotowania programu artystycznego na zakończenie projektu. W harmonogram zostały również wkomponowana wycieczki o walorach turystyczno – rekreacyjnych m.in. do Parku Miniatur w Inwałdzie, rowerowa do Muzeum Mleczarstwa w Królówce czy też piesza eskapada do szkółki leśnej.

DSC_male.jpg


Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz