Mistrzostwa Ziemi Wiśnickiej

REGULAMIN X MISTRZOSTW ZIEMI WIŚNICKIEJ W PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN NIEZRZESZONYCH O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA

ORGANIZATOR MISTRZOSTW – Burmistrz Nowego Wiśnicza
 
CELE  MISTRZOSTW
•    podnoszenie sprawności fizycznej
•    tworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku
•    integracja środowisk – profilaktyka przeciwalkoholowa
•    współzawodnictwo miejscowości naszej gminy

TEREN MISTRZOSTW
Gmina Nowy Wiśnicz – stadiony sportowe i boiska przyszkolne wskazane w czasie losowania (istnieje możliwość rozgrywania części zawodów na własnych boiskach).

PROGRAM MISTRZOSTW
1.    losowanie grup mistrzowskich – 25.07.2011r. Ratusz Miejski godz. 1100
2.    rozgrywki systemem grupowym – eliminacje
3.    ćwierćfinały i półfinały
4.    finał zawodów

NAGRODY
Organizatorzy ustanawiają 3 nagrody główne:
Puchar  Burmistrza Nowego Wiśnicza.
Nagrody rzeczowe
Dyplomy okolicznościowe

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    W mistrzostwach mogą wziąć udział osoby w czterech kategoriach wiekowych:
I – Dzieci od 7 do 9 lat
II- Dzieci od 10 do 12 lat
          III- Młodzież od 13 do 15 lat
          IV -Młodzież od 15 do 17 lat

2.    Skład drużyny: 4 zawodników w polu gry + bramkarz + 2 zawodników rezerwowych

3.    Strój: zaleca się jednolity kolor koszulek

4.    W zgłoszeniu należy podać:
•    imiona i nazwiska uczestników
•    adres
•    wiek
•    tel. kontaktowy
•    nazwę drużyny
•    imię i nazwisko kapitana drużyny
•    w przypadku niepełnoletnich zawodników zgodę rodzica lub opiekuna na udział w rozgrywkach
5.    Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w dniach 18 – 22 lipca 2011 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (700 – 1500 ,w poniedziałek 900 – 1700) w pokoju nr 15
6.    Losowanie grup rozgrywających, oraz wskazanie miejsca rozgrywek nastąpi dnia 25 lipca 2011r. o godz.1100 w piwnicach Ratusza Miejskiego.

POSTANOWIENIA PRAWNE:
•    Uczestnicy biorą udział w mistrzostwach na własny koszt i odpowiedzialność.
•    Każdy niepełnoletni uczestnik posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
•    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w czasie mistrzostw zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
•    Organizatorzy nie zapewniają sprzętu sportowego. Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
•    Sędzia zawodów może wobec zawodników stosować kary regulaminowe, łącznie z wykluczeniem z zawodów.
•    W sytuacjach spornych do rozmowy z sędzią uprawniony jest wyłącznie kapitan drużyny.
•    Kapitan drużyny zobowiązany jest do pilnowania terminów rozgrywanych spotkań swojej drużyny i powiadamiania wcześniej swoich zawodników.
•    Czas trwania meczu 2 x 10 min.
•    Dopuszcza się udział zawodnika młodszego w starszej grupie wiekowej.
•    Wprowadzenie do gry zawodnika ze starszej grupy wiekowej karane będzie dyskwalifikacją drużyny.
•    Pierwsza połowa spotkania rozgrywana jest piłką jednej drużyny, druga połowa piłką drugiej drużyny, chyba że kapitanowie drużyn zdecydują inaczej.
•    Przed rozpoczęciem spotkania sędzia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z kapitanów drużyn zobowiązany jest dokonać kontroli dokumentów potwierdzających wiek zawodników. Winien poinformować ich o karach regulaminowych. W związku z powyższym zawodnicy przystępujący do gry powinni posiadać dokumenty potwierdzające wiek /legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp./
•    Dopuszcza się do gry w poszczególnych drużynach maksymalnie 2 zawodników spoza terenu gminy, którzy przebywają na wakacjach na terenie gminy Nowy Wiśnicz.
•    Z każdego meczu sędzia sporządza odpowiedni dokument, który zatwierdza wraz z kapitanami drużyn.
•    Kary porządkowe:
–    upomnienie sędziego – każdorazowo także w przypadku używania nieprzyzwoitych słów
–    czasowe usunięcie z boiska
–    całkowite wyeliminowanie z meczu
–    dyskwalifikacja zawodnika z jednego najbliższego meczu

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU  I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA

Podpisy zawodników:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz