Wizytacja klasztoru karmelitów bosych

Ostatnim punktem porządku VIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, która odbyła się w poniedziałek 4 lipca 2011 roku, była wizytacja klasztoru karmelitów bosych w Leksandrowej. Radni zwiedzili ruiny klasztornego kościoła oraz zapoznali się ze stanem  technicznym pozostałości murów kościelnych. Podczas wizytacji przedstawiona została także koncepcja zabezpieczenia tego zabytku.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz