Sukces Gimnazjum w ZS w Nowym Wiśniczu

Gimnazjum w Zespole Szkół W Nowym Wiśniczu zostało laureatem wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny “Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Koordynatorami projektu były nauczycielki: historii – Beata Wojtoń i języka polskiego – Halina Skórnóg. To druga edycja konkursu w ramach Małopolskiego Programu Historii Najnowszej ogłoszonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ideą konkursu było ukierunkowanie podejmowanych przez szkoły działań, które wzmacniają u uczniów poczucie przynależności i więzi z “małą ojczyzną”. Konkurs miał charakter otwarty, a jego adresatami były szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa małopolskiego. Przeprowadzany był w czterech kategoriach: szkoły z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i miast mających status powiatu grodzkiego (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów).
Gimnazjum z Wiśnicza znalazło się w gronie finalistów, szkół w których najlepiej przygotowuje się dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz kształtuje się w sposób nowoczesny postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów. Gimnazjum jako jedyna zwycięska szkoła powiatu bocheńskiego w kategorii szkół miejsko – wiejskichw uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków – otrzyma certyfikat CIVIS ET PATRIA.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz