Księga Czarna Złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu

W czerwcu 2011 roku ukazała się książka prof. Wacława Uruszczaka zatytułowana „ACTA NIGRA MALEFICORUM WISNICAE Księga Czarna Złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu” wydana przez Archiwum Państwowe w Krakowie. Publikacja jest kontynuacją wydanej przez wydawnictwo Collegium Columbinum w 2003 roku pierwszej części, opisującej sprawy karne prowadzone w wiśnickim sądzie w latach 1629-1655, której nakład został już wyczerpany.

Książka jest opracowaniem rękopisu prowadzonego w Sądzie miasta Nowego Wiśnicza w latach 1665-1785 dla najcięższych spraw karnych. Rękopis przechowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie jest kontynuacją zapisów karnych w księdze z lat 1629-1665, znajdującej się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie.
W dawnej Polsce księgi złoczyńców prowadzone były przez sądy miejskie oraz sądy grodzkie, które rozpatrywały sprawy karne. Zapisywano w nich przebieg procesów wszczętych w sprawach o zabójstwa, rozboje, kradzieże, świętokradztwo, czarnoksięstwo itp. Profesor Uruszczak w swojej publikacji opisał 52 sprawy jakie toczyły się przed wiśnickim sądem.


Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz