Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Dnia 1 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Królówce odbyła się końcowa prezentacja efektów Projektu Edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji  Narodowej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Na uroczystości klasy I zgromadzili się zaproszeni goście: dyrekcja, doradca metodyczny mgr Alicja Świątek, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  rodzice, uczniowie z klasy II, III oraz dzieci z Oddziału przedszkolnego.  Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Od jesieni do lata…”, będący podsumowaniem realizowanego przez nich, a opracowanego przez wychowawcę klasy Alinę Daniec programu autorskiego: „Tajemnice czterech pór roku”. Podczas realizacji zajęć Projektu uczniowie odbywali wycieczki po okolicy, uczestniczyli w zajęciach muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przedstawieniach teatralnych.
Dzięki tym zajęciom dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek z życia ludzi mieszkających  i pracujących w Królówce, bliżej poznały swoją okolicę, dostrzegały piękno otaczającej przyrody w różnych porach roku, nauczyły się nowych gier, zabaw i piosenek. Same tworzyły opowiadania i bajki.
Podstawowym założeniem realizacji Projektu było: rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, oraz wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne o wartości 8.000 złotych, które zlokalizowano  w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Przedsięwzięcie to było realizowane przez trzy lata w III etapach. Pierwszy etap prowadziła Danuta Palich, drugi Jolanta Łękawa, trzeci etap zakończyła Alina Daniec.

Więcej zdjąć zobaczyć można na stronie internetowej Zespołu Szkół w Królówce.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz