Powiat chce realizować swoje zadania za pieniądze gminne

W przesłanym do naszej gminy projekcie uchwały Zarządu Powiatu w Bochni, podpisani pod projektem: Jacek Pająk, Tomasz Całka, Aleksander Dziadowiec, Wiesław Cholewa i Robert Roj przedstawili procedury współpracy z gminami przy ewentualnie realizowanych wspólnych zadaniach.

Kryteria ocen zadań, wobec 80% dofinansowania przez gminę do zadań powiatowych, odrzucenia dofinansowania przez gminę w wysokości 50% w przypadku chodników i 20% w przypadku budowy mostów powiatowych, wobec zapisów, że i tak Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od oceny i stosowania zaproponowanych przez siebie kryteriów świadczą wyraźnie o braku woli współpracy i sugerują wykonywanie zadań powiatowych za pieniądze gminne.

Wyznaczenie jednodniowego terminu na odpowiedź ze strony gmin można uznać jako wywieranie nacisku na organy wykonawcze i stanowiące niezależnych samorządów. Autorom pomysłu przypominamy zapis art. 220 ust. ustawy o finansach publicznych, który mówi iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Pomoc finansowa może, ale nie musi być udzielona.

zmniejszone

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz