XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin

Z  wielką  radością  przekazujemy informację, z tegorocznego, już XVII Turnieju Miast i Gmin a w tym roku po raz trzeci „Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich”. Ta wspaniała impreza sportowa, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej, rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych we wszystkich środowiskach, wśród polskiego społeczeństwa odbywała się w dniach od  26 maja do 1 czerwca 2011 roku w wielu miastach i gminach naszego kraju, także i w Gminie Nowy Wiśnicz.
W poszczególnych miejscowościach naszej gminy, rozpoczęły się różnego rodzaju imprezy sportowe i zabawy. Udział w nich wzięły grupy przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolna, dorośli z różnych miejscowości i środowisk. Do turnieju włączyły się również kluby sportowe: „Szreniawa – Nowy Wiśnicz”, „Czarni Kobyle”, „Ceramika Muchówka” i „Gryf Chronów” przeprowadzając treningi i rozgrywając mecze piłkarskie. W  dniu 1 czerwca 2011 roku w ramach Sportowego Turnieju  Miast i Gmin miał też miejsce Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Nowego Wiśnicza. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Muchówki. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Nowego Wiśnicz, a trzecie drużyna z Połomia Dużego.

dzieci

Tak liczny i aktywny udział w imprezach organizowanych, z dużym zaangażowaniem nauczycieli wychowania fizycznego z naszej gminy, spowodował liczną frekwencję mieszkańców naszej gminy. Liczne uczestnictwo w turnieju świadczy o wzroście zainteresowania mieszkańców  gminy   różnymi  formami aktywnego spędzania wolnego czasu i potrzebą dalszego rozwoju kultury fizycznej, jest również przesłanką  do masowego udziału społeczeństwa w kolejnych planowanych  sportowych  imprezach  na  terenie naszej  gminy, bo  każda  fizyczna  aktywność to poprawa zdrowia i klucz do lepszego samopoczucia.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz