Parada orkiestr dętych

22 maja 2011 roku odbyła się XIV edycja zainicjowanej w 1988 roku Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych. Przyglądając się temu przedsięwzięciu jak również frekwencji uczestników, można stwierdzić, że Parada już na stałe wpisała się w krajobraz kulturowy Ziemi Wiśnickiej, stanowiąc ważny element życia społecznego tego regionu. Zgodnie z założeniem przedsięwzięcie to ma promować, popularyzować i ukazywać ważność orkiestr dętych w życiu społecznym, kulturalnym oraz religijnym środowisk, w których działają.

Główny cel, jaki sobie założyli organizatorzy został zrealizowany. Toteż Parada po raz kolejny stała się formą integracji amatorskiego ruchu artystycznego, jak również okazją do oceny dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenia warsztatu muzycznego, inspirowania poszukiwań repertuarowych oraz wymiany doświadczeń.
Konkurs jako przedsięwzięcie kulturalno-promocyjne odbył się w formie imprezy plenerowej, otwartej, adresowanej nie tylko do mieszkańców Ziemi Wiśnickiej czy też patrząc szerzej Powiatu Bocheńskiego. Tradycyjnie Parada przybrała charakter pikniku rodzinnego, który w szczególny sposób upodobali sobie również turyści i wczasowicze.
Parada odbyła się w ramach eliminacji do XXXIV Małopolskiego Festiwalu “Echo Trombity” w Nowym Sączu. Orkiestry Dęte były oceniane przez komisję artystyczną w składzie: Kpt. Stefan Żuk – były tamburmajor i kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP Straży Granicznej w Nowym Sączu, Stanisław Migacz – muzyk, instruktor orkiestr dętych – Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu oraz Leszek Łopalewski – wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej.
Komisja artystyczna po wysłuchaniu wszystkich orkiestr przyznała w grupie orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych dwa równorzędne I miejsca dla Orkiestry z Grobli i Okulic. II miejsce przyznano orkiestrze z Leszczyny a III dla Tarnawy.
W kategorii orkiestr zakładowych przyznano I miejsce dla Orkiestry Zakładów Azotowych w z Tarnowie a II miejsce dla Orkiestry Kopalni Soli w Bochni.
W grupie orkiestr działających przy stowarzyszeniach i domach kultury przyznano: I miejsce dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Baczkowa. Drugiego miejsca nie przyznano. III miejsce przypadło dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Żegocinie. Na festiwal w Nowym Sączu, który odbędzie się 17-19 czerwca zakwalifikowały się Orkiestry z Grobli, Okulic, Baczkowa, Tarnowa, Bochni, Leszczyny oraz Tarnawy.
XIV Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych została zorganizowana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza, Fundację Amicus Pauperum im. Ks. Józefa Strugały oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu. Już tradycyjnie przedsięwzięcie współorganizowane było przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

parada

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz