Rekord frekwencji w LGD

Z uwagi na rozpoczynający się z dniem 21 marca 2011 roku nabór wniosków w dniu 10 marca 2011 roku, w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Lokalna Grupa Działania “Dolina Raby” przeprowadziła szkolenie dla potencjalnych beneficjentów nt: “Możliwości pozyskania środków z osi 4 PROW – LEADER na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej”. Szkolenie dotyczyło działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na spotkaniu słuchacze mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób aplikować o środki z Unii Europejskiej w celu podniesienia konkurencyjności swoich przedsiębiorstw, lub możliwości rozpoczęcia kariery właściciela, prezesa własnej firmy. Po szkoleniu można było skorzystać z indywidualnych konsultacji lub umówić się na wizytę w biurze LGD. Spotkanie zgromadziło licznych zainteresowanych
w ilości prawie 60 osób z terenu gmin członkowskich LGD. Szkolenie prowadziła pani Marta Starmach z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego oraz pan Patryk Paszkot – przedstawiciel biura LGD. Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym za aktywne uczestnictwo w szkoleniu, wiele pomysłów na projekty – jednocześnie liczymy na dużo odważnych, a zarazem przemyślanych wniosków aplikacyjnych z zakresu ww. działań w osi 3 lub 4 PROW.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz