Informacja o podjętych uchwałach

Podczas sesji Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza w dniu 28 lutego 2011 roku Radni podjęli uchwały:

  1. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (bez zmiany wysokości podatku),
  2. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zmiana dotyczy tylko formularzy),
  3. Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zasad i trybu udzielania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dofinansowania kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu gminy w roku 2011,
  4. Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (w Kobylu),
  5. Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (Stary Wiśnicz – Zagrody – droga dojazdowa w kierunku krzyża od drogi powiatowej).

  Bądź pierwszym który skomentuje

  Dodaj komentarz