DROGI POWIATOWE TO W PEŁNI ZADANIE POWIATU

Zdecydowanie najdłuższą częścią sesji Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza w dniu 28 lutego 2011 roku był punkt wolne wnioski, w którym Starosta Jacek Pająk przedstawił szeroką informację o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w poprzedniej kadencji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Powiedział także o zamierzeniach na najbliższe cztery lata i zasadach wyboru zadań do realizacji. W szerokiej, nadzwyczaj kulturalnej polemice, która wywiązała się, dalej pomiędzy Burmistrzem Nowego Wiśnicza a Starostą Powiatu Bocheńskiego, burmistrz zwrócił uwagę na następujące fakty:

  • samorząd wiśnicki z zadowoleniem przyjmuje zrealizowane już inwestycje,
  • samorząd Gminy Nowy Wiśnicz, pomagając powiatowi, opracował dokumentację na chodniki o długości ponad 9 km, co stanowi 1/3 długości dróg powiatowych na terenie gminy,
  • w ciągu ostatniej kadencji dołożył do realizowanych przez Powiat zadań przy drogach powiatowych kwotę 1 758 000 zł co jest znacznym wkładem finansowym na rzecz samorządu powiatowego,
  • niepokój wiśnickiego samorządu budzi nieterminowość wykonywanych przez powiat zadań, a w jednym przypadku całkowite nie wykonanie podpisanej z gminą umowy,
  • niepokój budzi również brak odpowiedniego przepływu dokumentów w kierunku Gminy Nowy Wiśnicz ze strony Starostwa Powiatowego,
  • wobec skali potrzeb na i przy drogach powiatowych, burmistrz wnioskował o ich zwiększenie tak by opracowane dokumentacje znalazły swój finał w realizacji.

Samorząd wiśnicki deklaruje dalej szeroką współpracę i pomoc dla Powiatu Bocheńskiego mając świadomość, że wszelkie wykonane w gminie inwestycje powiatowe służyć będą mieszkańcom gminy.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE INWESTYCJE PRZY DROGACH POWIATOWYCH TO WYŁĄCZNIE ZADANIE POWIATU, A POMOC FINANSOWA I ORGANIZACYJNA WIŚNICKIEGO SAMORZĄDU WYNIKA Z CHĘCI PRZYSPIESZENIA I ZDYNAMIZOWANIA DZIAŁAŃ POWIATU NA NASZYM TERENIE. Udzielana z budżetu pomoc finansowa opóźnia realizację zadań gminnych, Radni decydując się na jej udzielenie kierują się zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie gminy.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz