Zawiadomienie – zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje wszystkich producentów rolnych będących posiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących produkcję rolną, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. Nr 52, poz. 379 z 30.03.2006 r./ mogą w bieżącym roku starać się o zwrot podatku akcyzowego, składając wniosek do tut. urzędu w terminach:

  • od dnia 1 marca do 31 marca 2011 r., dołączając oryginalne faktury VAT wystawione za okres od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r., na zakup oleju napędowego,
  • od dnia 1 września do 30 września 2011 r., dołączając oryginalne faktury VAT wystawione za okres od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., na zakup oleju napędowego,
  • wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej,
  • w bieżącym roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynosić będzie 0,85 zł na 1 litr oleju / jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku /,
  • do wypełnienia wniosków potrzebne są : NIP, Pesel, nr konta bankowego, oraz do wglądu aktualny nakaz płatniczy,
  • wypłata zwrotu przyznanego podatku na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Nowy Wiśnicz będzie w następujących terminach:
  1. w maju br. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca br.,
  2. w listopadzie br. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września br.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pokój nr 23 w godzinach pracy Urzędu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz