Pan Starosta potwierdza fakty przedstawione przez Burmistrza Nowego Wiśnicza.

W piśmie z dnia 7 lutego 2011 roku (pismo w załączeniu) Starosta Powiatu Bocheńskiego Tomasz Całka potwierdza, że w budżecie powiatu zapisano do realizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 rok tylko chodnik przy drodze powiatowej w Chronowie. Zatem informacja przekazana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza na sesji była w całości zgodna z prawdą.
Czyżby Olchawa, Stary Wiśnicz, Kopaliny, Wiśnicz Mały, Królówka, Połom Duży, Kobyle nie uzyskały akceptacji Radnych Powiatowych? Urząd Gminy Nowy Wiśnicz będzie realizował rozpoczęte prace przy drogach powiatowych i zabiegał o ujęcie ich także w budżecie Powiatu Bocheńskiego przy jego nowelizacji.

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz