Gmina Nowy Wiśnicz pomaga powiatowi bocheńskiemu

Współpraca samorządów jest dozwolona, wskazana i funkcjonuje. Jako przykład podajemy zakres dokumentacji technicznej opracowanej przez gminę Nowy Wiśnicz dla powiatu bocheńskiego w ciągu ostatnich 3 lat, dzięki czemu powiat mógł zrealizować część swoich samorządowych zadań. Posiadając dokumentacje można było złożyć wnioski o fundusze pomocowe i wykonać inwestycje. Z poniższego zestawienia wynika, że od 2007 roku gmina Nowy Wiśnicz przygotowała dokumentacje na chodniki przy drogach powiatowych o łącznej długości 9,35 km, za łączną kwotę 258 782 zł.
Powstaje pytanie ile dokumentacji na swoje zadania na terenie naszej gminy opracował powiat?
W następnej informacji przekażemy ile środków gmina przeznaczyła na dofinansowanie realizacji chodników przy drogach powiatowych w ostatnich 3 latach, co również jest zadaniem powiatu.

Zestawienie dokumentacji wykonanych przez Gminę Nowy Wiśnicz na zadania Powiatu Bocheńskiego

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz