Ogłoszenie o naborze

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”. Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz, którzy korzystają z pomocy społecznej, będących  w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) posiadających co najmniej 1 dziecko, niezaradnych życiowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie umiejących poruszać się na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez realizację kontraktów socjalnych.

Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięcie celów szczegółowych, do których należą:

– zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy poprzez udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz w warsztatach edukacyjnych z doradcą zawodowym
– zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w warsztatach terapeutycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej i indywidualnej wsparcia psychologicznego
– zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców poprzez udział w poradnictwie pedagogicznym
– poprawa płynności mowy wśród dzieci UP poprzez poradnictwo logopedy
– zmiany postaw wśród młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowania
– zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Gminie Nowy Wiśnicz

Nabór trwa od 14.01.2011r. do 28.02.2011r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz rekrutacji znajdą Państwo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 6 lub pod nr. telefonu (14)61 283 07.
 
Ulotka

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz