Okno na świat

Projekt „Okno na świat – chcemy wiedzieć więcej i mieć lepszy start" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Stanowi on Program Rozwoju Gimnazjum w Królówce na lata 2011-2012 w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Jego beneficjentem jest Gmina Nowy Wiśnicz. Został napisany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Królówce: Elżbietę Wołek – wicedyrektora, nauczyciela matematyki, Katarzynę Góra – nauczyciela biologii i chemii, Agnieszkę Karasińską – nauczyciela matematyki i fizyki.
Kwota przyznana na realizację tego projektu to 345 586,00 zł. Zajęcia dla uczniów w ramach projektu będą trwać od lutego 2011 r. do grudnia 2012 r.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz