Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie pierwszej klasy nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II zostali zakwalifikowani do realizacji III etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt ten realizowany jest przez wychowawcę klasy pierwszej mgr Janinę Hojnik, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin w terminie od 2 listopada 2010 do 20 czerwca 2011 roku.
Projekt stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija także umiejętności dzieci w zakresie kompetencji kluczowych. Na zajęciach uczniowie korzystają ze specjalnie dobranego zestawu środków dydaktycznych, a zajęcia są tak organizowane, aby były ciekawe i interesujące dla każdego dziecka i przede wszystkim rozwijały jego mocne strony.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz