Uwaga wścieklizna!!!

W ślad za Rozporządzeniem Nr 20/10 Wojewody Małopolskiego z dnia  18 listopada 2010 r. i Rozporządzeniem Nr 21/10 Wojewody Małopolskiego z dnia  2 grudnia 2010 r., Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje o wystąpieniu wścieklizny na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
 
Za obszar zagrożony uznaje się teren ograniczony:
  • od strony zachodniej: od skrzyżowania w Starym Wiśniczu drogą na Północ do ul. Kurów w Bochni, dalej przez dzielnicę Kurów w Bochni, ulicą Krzyżaki  i ulicą Brzeźnicką do skrzyżowania z ulicą Myśliwską, dalej ulicą Myśliwską przez Gorzków do drogi E4 w Gorzkowie, dalej droga E4 do miejscowości Łazy, dalej drogą na północ do Rzezawy przez Budzynie;
  • od strony południowej: od skrzyżowania w Starym Wiśniczu z drogą w kierunku Bochni, drogą na wschód do miejscowości Kobyle, dalej drogą gruntową na północ do Królowej Góry (gm. Bochnia) i dalej na wschód do Poręby Spytkowskiej. W miejscowości Poręba Spytkowska ul. Bocheńską, dalej ul. Kasztelana, ul. Sądecką do skrzyżowania z ul. Cesarski Gościniec w miejscowości Okocim.W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

  • zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne;
  • zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych;
  • zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt;
  • zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełna kontrolą posiadaczy.
 
Zakazy i nakazy obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz