I Sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, odbyła się 2 grudnia 2010 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Przewodniczył jej Radny Senior – Janusz Warzecha. Po złożeniu ślubowania przez obecnych 15 członków Rady Miejskiej, w celu wyboru Przewodniczącego Rady powołano komisję skrutacyjną, w składzie: Elżbieta Łacna, Henryk Dejnak oraz Halina Wójcik. Na przewodniczącego Rady Miejskiej, jednogłośnie, poprzez tajne i prawomocne głosowanie, wybrano Jerzego Łacnego. Jego zastępcą został Marek Groblicki – również wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Podczas dzisiejszej sesji, jawnym głosowaniem, powołano również pięciu członków komisji rewizyjnej, w skład której weszli: Sławomir Błoniarz, Elżbieta Łacna, Stanisław Golonka, Marek Palej oraz Kazimierz Kargul. Powołano także dwie stałe komisje: Komisję Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kultury i Oświaty w pięcioosobowym składzie: Henryk Dejnak, Marek Groblicki, Jerzy Łacny, Krystian Stec, Stanisław Tabor oraz Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: Edward Oświęcimka, Halina Wójcik, Mirosław Chodur, Władysław Stary i Janusz Warzecha.


 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz