Wieczór diamentów

Talent jest jak diament, który trzeba oszlifować, ale żeby tak mogło się stać trzeba go umiejętnie dostrzec. Tylko wspólne działania wszystkich, którym leży na sercu dobro edukacji dzieci i młodzieży, pozwolą na odkrycie i oszlifowanie diamentów – młodych, zdolnych ludzi, którzy są największym zasobem naszej, tej małej i wielkiej Ojczyzny – Ziemi Wiśnickiej, która jest przecież częścią Polski.
Wieczór Diamentów, który odbył się 8 lipca 2010 roku w sali widowiskowej MOK, to spotkanie, na którym przybliżone zostały sylwetki młodych, ambitnych osób, oraz ich osiągnięcia. W dowód uznania dla tych osób, które jako pierwsze formowały charakter swoich dzieci, dla rodziców – Burmistrz Nowego Wiśnicza wręczył pamiątkowe dyplomy.
 
Wieczór diamentów

 
Wiśnickie diamenty to:
 
Joanna Gaworczyk to uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Muchówce o wyjątkowych zdolnościach matematycznych. Na tle rówieśników wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami. Joanna zawsze chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zajmując wysokie miejsca.
Cechuje ją bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz szeroka wiedza o Wielkiej Brytanii, dzięki czemu zajmuje pierwsze miejsca w szkolnych konkursach językowych.

Sylwia Maciejasz to uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Muchówce wyróżniająca się wyjątkowymi zdolnościami sportowymi. We wszystkich ćwiczeniach i testach sprawnościowych organizowanych w szkole jest najlepsza i osiąga wyniki znacznie odbiegające od wyników swoich rówieśników.
Brała udział we wszystkich organizowanych dla naszej młodzieży zawodach sportowych,  godnie reprezentując swoją szkołę.
W biegach przełajowych zajęła I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie i VI miejsce w województwie. W czwórboju lekkoatletycznym – I miejsce w gminie. W rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt zdobyła I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie a w zawodach piłki nożnej – I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, I miejsce na zawodach rejonowych i II w województwie, ponadto otrzymała statuetkę dla najlepszej zawodniczki turnieju. W zawodach grup tanecznych Cheerleaders zdobyła I miejsca zarówno w gminie jak i w powiecie.
Sylwia trenuje w klubie sportowym w Sobolowie piłkę nożną. Jest najlepszą zawodniczką tego klubu i na większości zawodów nagradzana jest statuetką dla najlepszej zawodniczki.
Ponadto jest sumienną i obowiązkową uczennicą, osiągającą także bardzo dobre wyniki w nauce, corocznie otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

Dominika Wrona to uczennica klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie, o wzorowej postawie uczniowskiej. Jest laureatką wielu gminnych konkursów.
Dominika zawsze wykazuje własną inicjatywę i jest samodzielna a jednocześnie zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest świetną organizatorką, chętnie podejmuje wszelkie społeczne działania zarówno na terenie klasy jak i szkoły. Cechuje ją pracowitość, obowiązkowość oraz wysoka kultura osobista, jest opiekuńcza, troskliwa, koleżeńska, prawdomówna i kulturalna.

Justyna Kukla jest wzorową uczennicą klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Jest troskliwa i koleżeńska. Pracowitość, kreatywność i wytrwałość pozwalają jej osiągnąć wyznaczone cele. Justyna jest laureatką wielu konkursów na terenie szkoły, gminy i powiatu. Bardzo chętnie podejmuje wszelkie działania społeczne na terenie klasy, szkoły oraz społeczności lokalnej.

Dominika Węgrzyn
to uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, która wielokrotnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach, między innymi w Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym z Historii Języka Niemieckiego, w Kangurze Matematycznym, w konkursie o parkach krajobrazowych w konkursach recytatorskich, czytelniczych i ortograficznych. Ponadto była finalistką Małopolskiego Konkursu Kuratoryjnego Języka Polskiego a w Gminnym Konkursie Recytatorskim w języku niemieckim zdobyła II miejsce.  
Bardzo chętnie angażuje się w życie szkoły oraz realizowane przez szkołę działania. Uczestniczyła w projekcie „Dla każdego coś dobrego”, w akcji „Poczytaj mi, przyjacielu” oraz w licznych akademiach a także zgłoszona została przez nauczyciela do programu DIAMENT z Matematyki.
Dominika zawsze osiągała najlepsze wyniki w klasie, jej średnia ocen zawsze przekraczała 5,0. W tym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5.4.
Jest członkiem Samorządu Szkolnego. Niezwykle zorganizowana i systematyczna. Jest lubiana w klasie – wspiera słabszych uczniów, pomagając im w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

Patrycja Waśko
jest uczennicą wszechstronnie utalentowaną, która wielokrotnie reprezentowała Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Odniosła wiele znaczących sukcesów, między innymi zdobyła: Tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Polonistycznego, I miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematyczno – Fizycznym, I miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematyczno – Sportowym, II miejsce w Gminnym Turnieju Matejkowskim, II miejsce w Gminnym Konkursie Poezji Obcojęzycznej. Ponadto wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego, w której zajęła 30 miejsce w Polsce.
Zamiłowanie Patrycji do sportu zaowocowało wieloma sukcesami. Wielokrotnie znalazła się w finałowej trójce Powiatowych Zawodów Grup Tanecznych Cheerleaders „Rytm – Muzyka – Taniec” kwalifikując się do etapów wojewódzkich. Jest laureatką Konkursu Młodych Talentów w Bochni. Uczennica brała udział w Otwartych Mistrzostwach Tarnowa w Lekkiej Atletyce zajmując trzecie miejsce w konkurencji skok w dal.
Patrycja aktywnie angażuje się w pracę społeczną. Gościnnie występowała na koncercie absolwentów Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni. Brała udział w charytatywnym koncercie „Dzieci – dzieciom”. Jest aktywnym wolontariuszem wspomagającym realizację zadań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych „Ulka” z siedzibą w Bochni. Pracowała przy realizacji projektu grantowego „Polscy poeci dzieciom” – Równe Szanse, Kolorowa Akademia oraz uczestniczyła w działaniach pomocniczych przy bieżącej działalności statutowej stowarzyszenia. W ramach wolontariatu brała również udział w programie „Poczytaj mi przyjacielu”.
Zawsze osiągała najlepsze wyniki w klasie, jej średnia ocen zawsze przekraczała 5,0 a w tym roku szkolnym wyniosła 5,5. Równie wysokie wyniki osiągnęła w Państwowej Szkole Muzycznej w Bochni.
Jest osobą bardzo sympatyczną, niezwykle lubianą przez kolegów, koleżanki i nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w akademiach, szkolnych konkursach. W roku szkolnym 2009/2010 była przewodniczącą Samorządu Szkolnego wzor
owo wypełniając obowiązki związane z tą funkcją.

Anna Krotos, uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu wielokrotnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach odnosząc znaczące sukcesy. Ania jest osobą niezwykle zdolną i pracowitą. Najlepiej o wszechstronnych talentach świadczą jej osiągnięcia w województwie, powiecie i gminie.
Zamiłowanie do literatury zaowocowało wieloma sukcesami. Największe z nich to: tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego w 2008 roku, oraz tytuł laureata tego samego konkursu w latach 2009-2010, oraz w 2009 roku tytuł laureata a w 2010 roku finalisty Małopolskiego Konkursu Biblijnego, I miejsce w konkursie poetyckim organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Bochni „Od pierwszych wersów już na całe życie…”, I miejsce w Turnieju Matejkowskim.
Ania doskonale radzi sobie również z przedmiotami ścisłymi o czym świadczą między innymi: Tytuł finalisty w Małopolskim Konkursie Matematycznym, I miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym w Języku Angielskim, I miejsce w gminnym Konkursie „Z matematyką za pan brat”.
Doceniony został również jej talent artystyczny, otrzymała wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II w oczach młodego pokolenia”.
Jest wybitną uczennicą. Średnia jej wyników nauczania zawsze przekraczała 5.0, w tym roku szkolnym wynosi 5.7. Ania bardzo chętnie angażuje się w życie klasy, pomaga słabszym kolegom w nauce, często poświęcając im swój wolny czas. Jest osobą sympatyczną, lubianą przez koleżanki, kolegów i nauczycieli, zawsze gotową do współpracy. Będąc członkiem Pocztu Sztandarowego w roku szkolnym 2009/2010 brała udział w uroczystościach szkolnych i gminnych.

Krzysztof Kokoszka
to uczeń klasy III szkoły podstawowej Zespołu Szkół im. Księdza Jana Twardowskiego.
Chłopiec wyróżnia się pracowitością, systematycznością i obowiązkowością. Aktywnie wykonuje swoje zadania, korzystając z różnych źródeł wiedzy. Chętnie współpracuje z grupą, pełniąc w niej funkcje przywódcze. Jego pomysłowość i kultura osobista zasługują na pochwałę. Czynnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach z życia klasy i szkoły. Jest współredaktorem klasowej gazetki „Smerfik” oraz Kroniki Klasy III. Opiekuje się kącikami informatycznymi w klasach I-III.
Uczeń osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Chętnie bierze udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, uczestniczył między innymi w szkolnym konkursie „Halloween 2009”, konkursie kolęd, ortograficznym, na którym zdobył II miejsce oraz klasowym konkursie „Kangur Matematyczny”, na którym zdobył I miejsce. Reprezentuje też szkołę w wielu konkursach gminnych, w bieżącym roku szkolnym brał udział między innymi w konkursie Wiedzy o Nowym Wiśniczu, gdzie zdobył II miejsce, w konkursie plastycznym „Ilustracja do wiersza ks. J. Twardowskiego”, w konkursie recytatorskim „Cztery pory roku – zima” oraz konkursie Języka Angielskiego.

Łukasz Jarosz
jest uczniem klasy VI Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.
Łukasz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. Uczniowie obdarzyli go wielkim zaufaniem, od kilku lat wzorowo pełni funkcję skarbnika klasowego.
Chętnie angażuje się w przygotowywanie wszelkich klasowych i szkolnych imprez oraz aktywnie w nich uczestniczy. Jest inicjatorem i pomysłodawcą wykonywanych w klasie gazetek. Lubi pomagać innym, na jego pomoc mogą liczyć koledzy i koleżanki z klasy i szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 pracował w klasowym zespole pomocy koleżeńskiej. Przekazuje zdobytą wiedzę, ale również doskonali swoje umiejętności i poszerza zasób wiadomości.
Łukasz to uczeń pracowity, wytrwale dąży do celu, jaki sobie postawił. Jest bardzo systematyczny, obowiązkowy i zawsze przygotowany do lekcji. Powierzone obowiązki wypełnia solidnie. Potrafi doskonale współpracować w grupie oraz motywować innych do pracy, często pełni funkcję lidera. Jest osobą bardzo lubianą i szanowaną. Cechuje go wysoka kultura osobista w stosunku do kolegów i starszych.
Posiada bogatą wiedzę humanistyczną, którą stara się poszerzać i wykorzystywać w pracy na lekcji oraz w pracy na rzecz szkoły. Łukasz redaguje i zamieszcza swoje teksty w Szkolnym Mixsie.
Brał udział w szeregu konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią osiągając wysokie wyniki. W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Humanistycznego zdobył I miejsce, w Ogólnopolskim Konkursie „Własna interpretacja legendy wiśnickiej” – II miejsce.
Posiada także zdolności plastyczne, czego potwierdzeniem są nagrody i wyróżnienia, które zdobył, biorąc udział w konkursach plastycznych oraz oceny celujące z plastyki i sztuki. Jego prace zdobyły pierwsze miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ogień, Woda – strażak zawsze rękę poda”, w Gminnym Konkursie Plastycznym „Ilustracja do wiersza ks. Jana Twardowskiego”, w Gminnym Konkursie Plastycznym w Lipnicy „Koszyk wielkanocny” oraz w Konkursie Plastycznym przez Ziemię Bocheńską z okazji 15–lecia gazety. Ponadto zdobył III miejsce w Gminnym Konkursie „Skala to nie wróg” oraz wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Plastycznym „Triada”.

Grzegorz Porwisz jest uczniem klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu. Brał udział w licznych konkursach na terenie szkoły i poza nią m.in. w konkursach przedmiotowych z historii, biologii, matematyki, j. angielskiego a także w ogólnopolskim konkursie „Losy oręża polskiego w latach 1918 – 1945”, gminnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II oraz informatyczno-religijnym „Dar i tajemnica powołania” organizowany przez Kurię diecezjalną i MCDN ODN w Tarnowie, na którym został wyróżniony.
Ponadto reprezentował szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminnym. Był przewodniczącym Samorządu Uczniowskigo. Godnie reprezentował szkołę w uroczystościach szkolnych i gminnych, jako członek pocztu sztandarowego. Należał do zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki SZKOLNY MIX, m. in. redagował do niej artykuły w języku angielskim. Uczestniczył w zajęciach w ramach projektu „W poszukiwaniu autorytetów” oraz Kapitał Ludzki. Był wolontariuszem WOŚP. Z zapałem angażuje się w przygotowanie imprez szkolnych, chętnie w nich uczestniczy.
Grzegorz jest uczniem koleżeńskim, chętnie pomaga innym. Cechuje go wysoka kultura osobista w stosunku do rówieśników jak i osób starszych. Jest bardzo obowiązkowy, systematycznie uczęszcza do szkoły. Z pełnym zaangażowaniem wypełnia powierzone mu zadania, stara się wykorzystywać swoje zdolności i umiejętności na potrzeby szkoły i środowiska.

Paulina Zgłobicka jest szczególnie uzdolnioną sportowo uczennicą klasy II gimnazjum w Królówce. Wyróżnia się zarówno w grach zespołowych jak i biegach. W roku szkolnym 2009/2010 reprezentowała szkołę na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa, biorąc udział we wszystkich organizowanych zawodach. Jest osobą szczególnie wybijającą się w grupie rówieśniczej.
Jej osiągnięcia indywidualne to zdobycie I miejsca w Biegu Kmitów oraz I miejsce w gminie, III w powiecie i udział w województwie w zawodach w indywidualnych biegach przełajowych. Osiągnięcia drużynowe: I miejsce w gminie i powiecie oraz IV w rejonie w rozgrywkach siatkarski
ch, I miejsce w gminie i II w powiecie w zawodach piłki nożnej oraz I miejsce w gminie i IV w powiecie w koszykówce.

Aleksandra Dziadoń
jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Królówce. Aleksandra jest szczególnie uzdolniona sportowo. Wyróżnia się w grach zespołowych: siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i piłce nożnej. W minionym roku szkolnym reprezentowała szkołę na szczeblu gminy, powiatu i rejonu, biorąc udział we wszystkich organizowanych zawodach. W rozgrywkach siatkówki wraz z drużyną wywalczyła I miejsce w gminie i powiecie oraz IV miejsce w rejonie, a w zawodach koszykówki I miejsce w gminie i III w powiecie.
Ola jest również osobą uzdolnioną literacko. Chętnie uczestniczy w konkursach, bierze udział w akademiach, śpiewa także w szkolnym chórze. W roku szkolnym 2009/2010 zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moja wersja legendy wiśnickiej”, II miejsce w Gminnym Konkursie Historycznym, brała także udział w III etapach IV Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem Ortografii!”
Wraz z Chórem szkolnym zdobyła II miejsce w Małopolskim Przeglądzie Chórów w Krakowie, brali także udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd.
Jest bardzo zdolną uczennicą, w roku szkolnym 2009/2010 uzyskała średnią ocen 5.5.

Piotr Makarewicz
to uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Królówce. Piotr jest laureatem wielu konkursów, brał udział między innymi w XIV Gminnym Konkursie Ortograficznym uczniów Kl. III, gdzie zdobył I miejsce, w II i III etapie Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus” na którym został wyróżniony. Wyróżnienie zdobył także w VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym kl. III szkół Podstawowych „Młody mistrz matematyk”. Kolejne nagrody uzyskał na Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2010 – 5 miejsce w województwie i 41 miejsce w kraju, w I Gminnym Konkursie z języka angielskiego English is fun – II miejsce, w Gminnym Konkursie Wiedzy o Nowym Wiśniczu kl. III – II miejsce oraz I miejsce w Szkolnym Konkursie Astronomicznym dla uczniów Gimnazjum – I miejsce

Joanna Więckowska
w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczała do klasy III Gimnazjum w Nowym Wiśniczu. Joanna jest uczennicą pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, pogodną i miłą. Jest uzdolniona w dziedzinie przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Uczennica w roku szkolnym uzyskała średnią końcowo roczną w wysokości 5.4, oceny celujące zdobyła z przedmiotów: informatyka, technika, chemia, język angielski, plastyka oraz religia. Z pozostałych przedmiotów ma oceny bardzo dobre.
Asia jest uczennicą spostrzegawczą, logicznie myślącą, łatwo przyswajającą wiedzę a jednocześnie wyjątkowo pracowitą i sumienną. W bieżącym roku szkolnym osiągnęła wiele sukcesów reprezentując szkołę na różnego typu konkursach. Brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpus” z chemii oraz Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Albus”. Zdobyła wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. III miejsce zajęła w międzygminnym konkursie matematycznym w języku angielskim „Mat his cool” oraz w gminnym konkursie plastycznym „Dziedzictwo Ziem Wiśnickich i Bocheńskich oczami wyobraźni”. Uczestniczyła także w szczeblu powiatowym przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.
Uczennica reprezentowała szkołę na uroczystościach szkolnych, gminnych i ogólnopolskich będąc członkiem pocztu sztandarowego. Należąc do szkolnej grupy wolontariatu Joanna wciela w życie zasadę, że lepiej dawać niż brać. Bardzo chętnie dzieli się z rówieśnikami swoimi zdolnościami pomagając słabszym uczniom w nauce podczas zajęć w Darmowym Banku Korepetycji.
Joanna Więckowska jest uczennicą wyróżniającą się na tle uczniów całej szkoły.

Katarzyna Tworzydło jest uczennicą klasy III Gimnazjum w Nowym Wiśniczu. Od pierwszej klasy dała się poznać jako ambitna i pracowita uczennica. Swoje zainteresowania i pasje związane przede wszystkim z literaturą, muzyką i językami obcymi rozwijała przez cały okres trwania nauki w gimnazjum. Swoje możliwości prezentowała w licznych konkursach, w których była nagradzana.
Konkursy, w których Katarzyna Tworzydło wzięła udział i została ich laureatką to:
Małopolski Turniej Recytatorski im. Andrzeja Bursy w Krakowie – II miejsce
Małopolski Konkurs Recytatorski utworów K.I. Gałczyńskiego „Siódme niebo” – wyróżnienie
Południowopolski Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim – III miejsce
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Lingua et musica” – II miejsce
Ogólnopolski konkurs chemiczny ALBUS2010 – wyróżnienie
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej – I miejsce
Międzygminny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – odwaga świętości w oczach młodego pokolenia” – wyróżnienie
Konkurs Recytatorski im. Kazimierza Brodzińskiego dedykowany Zbigniewowi Herbertowi – III miejsce
Gminny Konkurs Recytatorski im. Ks. Jana Twardowskiego – I miejsce
XIV Gminny Konkurs Ortograficzny – I miejsce
Katarzyna jest wzorową uczennicą, na koniec kl. III uzyskała średnią ocen 5.62.

Maria Dziok jest uczennicą klasy II gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu. W roku szkolnym 2009/2010 osiągnęła średnią z przedmiotów 5.2, Szczególnie jest uzdolniona z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, z których otrzymała oceny celujące. Uczennica bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych reprezentując szkołę na etapach szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich, międzynarodowych. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR MATEMATYCZNY” otrzymała ocenę bardzo dobrą. Jest laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Chemii ALBUS2010, na której zdobyła 7 miejsce w Polsce. Ponadto ma duże osiągnięcia sportowe. Brała udział w wielu gminnych i powiatowych zawodach sportowych zajmując I, II miejsce na szczeblu gminy. Uczennica udziela się także w wolontariacie działającym na terenie szkoły. Bardzo chętnie pomagała uczniom mającym trudności w nauce. Jest sympatyczną, kulturalną uczennicą. Chętnie pracuje na rzecz szkoły i środowiska. Swoim zachowaniem daje dobry przykład rówieśnikom.

 
Wieczór diamentów 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz