Ponownie – "Czas na aktywność"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu  informuje, że  dnia 31 maja 2010 r. zostały zakończone warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu systemowego POKL „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ilości 25 godzin. Uczestnicy Projektu nabyli umiejętności w zakresie kształtowania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach w życiu osobistym oraz w pracy, mechanizmów radzenia sobie ze stresem. Po zakończonych warsztatach terapeutycznych, każdy Uczestnik Projektu otrzymał zaświadczenie.

Od dnia 02.06.2010 r. uczestnicy projektu PO KL „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”, rozpoczęli indywidualne poradnictwo z psychologiem w ilości po 3 godz. Poradnictwo to pomoże Uczestnikom Projektu zrozumieć własne problemy, znaleźć odpowiedzi na pytania, wskaże również perspektywy rozwojowe.
Dnia 16.06.2010 r. rozpoczęły się warsztaty fryzjerskie z zakresu umiejętności prawidłowego kreowania własnego wizerunku, które zostały podzielone na dwie grupy ze względu na możliwość przeprowadzania zajęć.

Dnia 28.06.2010 r. w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej rozpoczną się warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 20 godz., które pozwolą poznać możliwości psychofizyczne Uczestników Projektu, zebrać informacje o wykształceniu, zainteresowaniach i sytuacji zawodowej oraz preferencje co do usługi edukacyjnej. Warsztaty z doradcą zawodowym pozwolą dobrać kursy, szkolenia doskonalące, podniesienie własnej samooceny.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz