Zgłoszenia strat i ich szacowanie w gminie Nowy Wiśnicz

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że wszelkie straty powstałe w wyniku powodzi należy zgłaszać pod numerami: 14 68 509 31 oraz 14 68 509 14 w godzinach pracy urzędu. Równocześnie informuję, że całodobowy dyżur w Urzędzie Miejskim pełniony jest od dnia 20 maja 2010 roku od godziny 15.00 telefonicznie, wszelkie nowe zagrożenia należy zgłaszać pod numerem 506 516 640.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na powstające osuwiska, pęknięcia budynków, przesuwane się znacznych obszarów ziemi i powodowane tym zagrożenie umieszczonych urządzeń podziemnych i infrastruktury.
 
zalana Królówka
 ZALANA KRÓLÓWKA

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz