Informacja o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową

W ślad za pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, jak należy postępować z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową oraz, że w następujących aptekach można zakupić chloraminę do odkażania wody wraz z instrukcja jej użytkowania:
 • Apteka „Urszula Adamczyk Stanisława Schuster” s.j. – ul.Floris 6A, 32-700 Bochnia
 • Apteka „J&G Suwara” s.j. – ul. Gołębia 1, 32-700 Bochni

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU PO ZALANIU FALĄ POWODZIOWĄ

Przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi należy:
 1. Założyć odzież ochronną: pełne fartuchy, gumowe rękawice i obuwie.
 2. Prace porządkowe należy rozpocząć od:
  • otwarcia okien i drzwi dla skutecznego wietrzenia pomieszczeń,
  • natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu (do pojemników na odpady komunalne ),
  • usunięcia wszelkich naniesionych przez falę powodziową zanieczyszczeń: szlam, muł, inne,
  • opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze (nieczynne urządzenia chłodnicze). Zepsutą żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do pojemników na śmieci.
 3. Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. zbierać łopatami do wiader i usuwać do pojemników na śmieci.
 4. Po dokładnym oczyszczeniu należy przystąpić do starannego, kilkakrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonych kafelkami, progów, schodów.
  • Wskazane jest dezynfekowanie pomieszczeń i powierzchni do przygotowania i przechowywania żywności. Do mycia należy używać wszelkich dostępnych środków myjąco-dezynfekujących np. "DOMESTOS" , "ACE"
  • Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle w/g wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniu środka.
  • Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie zmyć wodą pitną.
  • Wodę z czynności mycia i dezynfekcji należy wylewać do kanalizacji.
  • Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.
 5. Wszelkie zanieczyszczenia z mebli i innego sprzętu należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej.
 6. Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratek ściekowych, muszli klozetowych używać takich środków dezynfekcyjnych jak:
  • CHLORAMINA stężenie 1 – 2 % 1 – 2 łyżki stołowe na 1 litr wody
  • WAPNO CHLOROWANE stężenie 5% 5 łyżek stołowych na 1 litr wody
 7. Po starannym umyciu lodówek, zamrażarek należy je zdezynfekować i przewietrzyć przed ponownym włożeniem produktów żywnościowych.
 8. Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie dezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest zastosowanie wysokiej temperatury: stosowanie gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie. Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) – dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 min. w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu. Przedmioty o większych rozmiarach można wyparzać wrzącą wodą (najlepiej kilkakrotnie)

Uwaga: Przy czyszczeniu powierzchni, odzieży szczególnie w przypadku usuwania zanieczyszczeń już wysuszonych, należy chronić drogi oddechowe (zasłonić nos, usta tkaniną zwilżoną wodą). Zalecane jest zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Produktu.
Z chloraminy, podchlorynu wapnia, wapna chlorowanego, innych preparatów zawierających chlor, także z domowych środków wybielających, może gwałtownie wydzielać się szkodliwy chlor. Dezynfekcji należy wykonywać w pomieszczeniach dobrze wietrzonych. Chronić drogi oddechowe (np. maską z tkaniny). Stosować rękawice i ubrania ochronne. Pomieszczenia po dezynfekcji dobrze wywietrzyć. Dezynfekcji nie prowadzić w obecności dzieci.

 
INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI STUDNI
 
Średnica studni w [cm]    Potrzebna ilość wapna chlorowanego
                                   na każdy metr głębokości wody w [g]
80                                150 (1 szklanka)
90                                200 (1 ¼ szklanki)
100                              250 (1 ½ szklanki)
120                              350 (2 ¼ szklanki)

W przypadku stosowania roztworu podchloranu sodu należy odmierzyć szklanką takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić odkażanie należy:
– do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków i wyszorować tym cembrowinę
– po ponownym napełnieniu studni wodą rozmieszać w wiadrze z niewielką ilości wody odmierzoną według tabeli ilość środka odkażającego, dopełnić wiadro wodą, zamieszać , po czym cała zawartość wlać do studni
– wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem,
– po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w naczyniu drewnianym lub szklanym
Pamiętaj! Duża zawartość w wodzie związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.
 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz