Prawie 4 miliony zł na kanalizację Nowego Wiśnicza

GMINA NOWY WIŚNICZ OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE
w wysokości 3 997 134 zł
 
„Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu” jest inwestycją o wartości kosztorysowej w wysokości 6 502 005 zł. Dofinansowanie w kwocie 3 997 134 zł otrzymane w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umożliwi realizację inwestycji.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoli na skanalizowanie kolejnych obszarów gminy Nowy Wiśnicz. Docelowa nominalna wydajność oczyszczalni wynosić będzie 800 m3/d. Rozwiązanie technologiczne oczyszczania ścieków zapewnią osiągnięcie efektów zgodnych z wymogami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ścieki mechanicznie oczyszczone odpływać będą do stopnia biologicznego oczyszczania, które odbywać się będzie w dwóch, pracujących równolegle reaktorach biologicznych osadu czynnego. Prace przy rozbudowie oczyszczalni rozpoczną się już w pierwszej połowie bieżącego roku.
 
 Gminna Oczyszczalnia ścieków w Starym Wiśniczu  stan obecny 
Gminna Oczyszczalnia ścieków w Starym Wiśniczu – stan obecny, przed modernizacją

 

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz