Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 29 czerwca 2009 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej, podczas, której radni podjęli uchwały w sprawach, między innymi: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok, dotacji udzielonej przez narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w Zespole Szkół miejscowości Kobyle” oraz udzielenia Burmistrzowi Nowego Wiśnicza pełnomocnictwa do zawarcia z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu oraz zatwierdzenia  planów odnowy Starego Wiśnicza i Chronowa. Sesja zakończyła się wizytacją gminy.
 
Radni na ujęciu wody w Leksandrowej 

 

Radni odwiedzili między innymi realizowane obecnie inwestycje: nowe skrzydło Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu, salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Muchówce, szatnię na stadionie sportowym w Chronowie oraz kuchnię w budynku Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu. Uczestnicy sesji zwizytowali również największe zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje, między innymi: ujęcie wody w Leksandrowej, sale gimnastyczne w zespołach szkół w Kobylu i Starym Wiśniczu, szatnię na stadionie KS Szreniawa, wyremontowaną salę Świetlicy Wiejskiej w Muchówce oraz boisko sportowe w Połomiu Dużym. Radni mieli okazję zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły w SPG ZOZ Nowy Wiśnicz, zwiedzić remontowany kościółek w Chronowie, Ośrodek Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce oraz muzeum mleczarnię w Królówce.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz