Turniej Miast i Gmin

W dniach od  26 maja do 1 czerwca 2009 w wielu miastach i gminach naszego kraju w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”, odbył się XV Turniej Miast i Gmin To wspaniała impreza sportowa, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej, rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych we wszystkich środowiskach.
 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Burmistrza Nowego Wiśnicza 

W Gminie Nowy Wiśnicz już od godziny 8, w poszczególnych miejscowościach, rozpoczęły się różnego rodzaju imprezy sportowe i zabawy. Udział w nich wzięły grupy przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolna, dorośli z różnych miejscowości i środowisk naszej Gminy. Do turnieju włączyły się również kluby sportowe: „Szreniawa Nowy Wiśnicz”, „Czarni Kobyle”, „Ceramika Muchówka” i „Gryf Chronów”. W ramach Sportowego Turnieju  Miast i Gmin, 1 czerwca odbył się także Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Burmistrza Nowego Wiśnicza.
Liczny i aktywny udział w imprezach sportowych świadczy o wzroście zainteresowania mieszkańców gminy  różnymi formami aktywnego spędzania wolnego czasu i potrzebą dalszego rozwoju kultury fizycznej.
Burmistrz Nowego Wiśnicza  składa podziękowania, w szczególności przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkolnej a także dorosłym z poszczególnych sołectw naszej gminy i klubom sportowym, za tak liczny udział w turnieju i sportową postawę. Przekazuje również podziękowania wszystkim opiekunom, nauczycielom wychowania fizycznego i organizatorom za przygotowanie i wysoki poziom realizacji tego sportowego przedsięwzięcia.

Poniżej prezentujemy fotografie z Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej.

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz