Moja szkoła w Unii Europejskiej

Uczennice klas trzecich gimnazjum w Nowym Wiśniczu – Paulina Goryczka, Karolina Michniak i Kamila Rozum wraz z opiekunem Bożeną Głąb – nauczycielem języka niemieckiego, zaplanowały i przeprowadziły w szkole w okresie luty – marzec 2009 roku szereg działań mających na celu: pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, poznanie bogactwa kulturowego i gospodarczego Polski, zwrócenie uwagi na korzyści płynące z członkostwa w UE ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Nowy Wiśnicz oraz korzyści dla młodych ludzi.
 
Moja szkoła w Unii Europejskiej

 
Tak piszą o swoich działaniach:
W realizacji tych zagadnień szczególną pomoc okazali nam: Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu, Małopolskie Regionalne Centrum Edukacji Europejskiej w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Praca naszego zespołu skupiła się przede wszystkim na wyszukiwaniu korzyści płynących z członkostwa w UE dla ludzi młodych, a także dla najbliższego otoczenia.
W czasie ferii zimowych spotkałyśmy się z burmistrzem Nowego Wiśnicza, pracownikami urzędu miejskiego, dyrektorem ośrodka kultury i innymi osobami – beneficjentami różnych funduszy unijnych. Spotkałyśmy się także z panią Małgorzatą Dębosz – pracownikiem Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz, która udzieliła nam bardzo wyczerpujących informacji na temat. wykorzystania funduszy unijnych na terenie miasta i gminy.
9. marca gościliśmy w szkole panią Anetę Godynia i pana Marcina Gołąbka  – przedstawicieli Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z Krakowa, którzy poprowadzili lekcję europejską. Prezentacja multimedialna przybliżyła uczniom klas pierwszych gimnazjum 27 państw – członków UE. Również 9. marca, przedstawiciele MRCIE przygotowali prezentację multimedialną dla uczniów klas trzecich na temat programów unijnych, w których może brać udział młodzież (również ta do 18-go roku życia). Szczególne zainteresowanie wzbudziły programy wymiany uczniów, nie tylko w ramach szkoły ale i innych instytucji.
 
Moja szkoła w Unii Europejskiej 
 
Jako podsumowanie lekcji europejskich przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Do konkursu wykorzystaliśmy grę multimedialną, którą otrzymał nasz Szkolny Klub Europejski od Szkoły Podstawowej w Stadnikach, w czasie zlotu klubów europejskich w Krakowie. Z każdej klasy wybraliśmy dwuosobowe drużyny. Uczniowie otrzymali kopie tej gry, ale nie wiedzieli wcześniej, które zadania otrzymają na konkursie. Do sprawdzenia wybraliśmy flagi państw Europy, ich stolice na poziomie średnim. Dwie drużyny, które zdobyły największą ilość punktów zagrały o finał. Dla nich wybraliśmy kategorię „Ciekawostki europejskie” – wersja łatwa, a potem, kiedy okazało się, że wszyscy są świetnie przygotowani – poziom trudności średni. Wygrała klasa IC, a drugie miejsce zajęła klasa IA. Uczestnicy w nagrodę otrzymali dyplomy a zwycięzcy skromne upominki książkowe.
28.marca odbyło się spotkanie z dwiema studentkami Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie – Natalią Stańczyk i Lilianą Kazieczko. Panie przygotowały bardzo ciekawy quiz – wędrówkę przez kraje UE. Były tam nie tylko ciekawostki historyczno – geograficzne, ale także językowe, co wzbudziło szczególne zainteresowanie wśród uczniów. Następnie panie opowiedziały o różnych programach unijnych, dzięki którym udaje się im wyjeżdżać i studiować na uczelniach podobnego typu w Europie. Nasi goście opowiedzieli nam także o swoich przygodach i pierwszych krokach za granicą – były to przede wszystkim nieporozumienia językowe.
 
Moja szkoła w Unii Europejskiej 
 
Dużym przedsięwzięciem było przygotowanie gimnazjalnej prezentacji pt. „Piękna nasza Polska…” Przygotowania do tej prezentacji rozpoczęliśmy już w lutym. Każda z klas otrzymała informację o zadaniach do wykonania. Odbyło się losowanie regionów Polski. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie – zareklamowanie danego regionu Polski w Europie. Całości przyświecało hasło: „cudze chwalicie – swego nie znacie”. Najbardziej podobały się słoneczne Mazury, zapraszające turystów na wypoczynek oraz różnorodne  Podkarpacie. Kolejnym zadaniem w ramach tej prezentacji była reklama produktu regionalnego, w taki sposób, aby uzyskać certyfikat UE. Takie „wiśnickie certyfikaty” dopuszczające produkty na rynki unijne zdobyły rogale Świętego Marcina z Wielkopolski, kołacz śląski i mazurski sękacz. Decyzją jury zwyciężyła klasa IIc, która najlepiej wypromowała Warmińsko – Mazurskie. W nagrodę otrzymali trzy dni bez pytania. Nagrodę dla najlepiej zapowiadającego się aktora zdobył Dawid Zym z IId za rolę rzeszowskiego bednarza i bieszczadzkiego hippisa. W prezentacji wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum.
Jako podsumowanie naszej pracy w ferie przygotowałyśmy wystawę i prezentację multimedialną „Europa w Nowym Wiśniczu – Nowy Wiśnicz w Europie”. Chciałyśmy w niej pokazać działania i osiągnięcia miasta i gminy Nowy Wiśnicz w ciągu pięciu lat członkostwa w UE. Zaprezentowałyśmy zdjęcia i krótkie informacje o wykorzystania środków unijnych na naszym terenie. Starałyśmy się też dotrzeć do osób podróżujących po Europie, korzystających z funduszy unijnych, programów wymiany, stypendiów, itp. Dużą grupę wśród tych osób stanowią młodzi ludzie, którzy jak się okazuje nie boją się nowości, są otwarci na inne kultury, korzystają z dotacji, by i u nas tworzyć coś nowego. Okazuje się, że wielu mieszkańców naszego regionu może dzięki członkostwu w Unii Europejskiej realizować swoje plany i marzenia, po prostu żyć i nie być gorszymi od innych obywateli naszego kontynentu.
Moja szkoła w Unii Europejskiej
Ponadto uczennice musiały napisać pięciostronicowy esej nt.: Pięć lat w europejskiej rodzinie państw i narodów. Korzyści dla młodzieży, społeczeństwa, państwa.
 
Z
a wszystkie te działania uczennice: Paulina Goryczka, Karolina Michniak i Kamila Rozum wraz z opiekunem – Bożeną Głąb zajęły w Małopolsce pierwsze miejsce. Jest to już drugi sukces wiśnickiego gimnazjum w tym konkursie. Również w  ubiegłym roku uczniowie zajęli pierwsze miejsce.
 
Moja szkoła w Unii Europejskiej 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz