Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza Brodzińskiego

    12 marca 2009 roku o godzinie 10 w Zespole Szkół w Królówce odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza Brodzińskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu odbył się w dwóch kategoriach wiekowych kat. I – uczniowie szkoły podstawowej (kl. IV-VI), kat. II – uczniowie gimnazjum.
P    rzygotowania do konkursu w naszej szkole rozpoczęły się już w styczniu. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się sześć szkół: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Zespół Szkół w Starym Wiśniczu, Zespół Szkół w Kobylu, Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni.
 
Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza Brodzińskiego 

    Celem konkursu jest między innymi przybliżenie młodzieży twórczości Kazimierza Brodzińskiego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim, kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów oraz poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
W I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Kazimierza Brodzińskiego wzięło udział 29 uczestników: 17 uczniów ze szkół podstawowych i 12 gimnazjalistów.
    Na początku zabrała głos pani Dyrektor Zespołu Szkół w Królówce, Danuta Duś, która przywitała wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz Jury, które miało czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Jury w składzie: polonistka Stanisława Chorąży, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu mgr Marta Cholewa oraz polonista mgr Jerzy Paluch, miało dokonać oceny recytacji, biorąc pod uwagę dóbr repertuaru, interpretację, akcenty, barwę dźwiękową głosu oraz ogólny wyraz artystyczny.
    Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie recytowali według kolejności alfabetycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu byli doskonale przygotowani. Recytacji z zainteresowaniem słuchało nie tylko jury oraz opiekunowie, ale przede wszystkim sami uczniowie.
    Gdy komisja konsultowała wyniki konkursu, wszyscy recytatorzy i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek. Po przerwie uczniowie niecierpliwie oczekiwali na werdykt jury, które nie miało łatwego zadania. Pani Stanisława Chorąży w swoim wystąpieniu podkreśliła świetne przygotowanie wszystkich uczestników konkursu oraz dużą różnorodność tematyczną recytowanych tekstów.


Wśród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Komisja przyznała:

I miejsce: Bartoszowi Imielskiemu z Kobyla (op. mgr Renata Czesak)
II miejsce: Patrycji Mączka z Królówki (op. Mgr Jolanta Karasińska )
III miejsce: Aleksandrze Imielińskiej z PSP nr 2 w Bochni (op. mgr Ewa Polek)
Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Korta z Nowego Wiśnicza (op. mgr Elżbieta Stlenarz Matras)
Mateusz Put ze Starego Wiśnicza (op. mgr Marta Olszowy).

Wśród uczniów klas I- III Gimnazjum nagrodzeni zostali:

I miejsce: Paulina Mech z Lipnicy Murowanej (op. mgr Bogdan Struzik)
II miejsce: Dominika Stolarczyk ze Starego Wiśnicza (op. mgr Beata Mucha)
III miejsce: Małgorzata Tobiasz z Kobyla (op. mgr Aneta Policht)
Wyróżnieni zostali:
Izabela Łysik (op. mgr Aneta Policht)
Sławomir Zgłobicki z Królówki (op. mgr Wiesława Jewuła).

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

    Pani Dyrektor Danuta Duś wręczając nagrody zwycięzcom konkursu zaznaczyła, że zasługuje na nie większość zabranych na sali recytatorów. Po rozdaniu dyplomów wręczyła podziękowania opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu. Każda szkoła otrzymała na pamiątkę odlane z gipsu medaliony przedstawiające Kazimierza Brodzińskiego. Oczywiście gorące podziękowania nie ominęły Szanownej Komisji.
    W końcowym wystąpieniu w imieniu własnym oraz organizatorów konkursu pani Dyrektor jeszcze raz serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu. Przypomniała także osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oprócz nagród książkowych dostąpią zaszczytu ponownego wyrecytowania przygotowanego utworu 19 marca 2009 r. podczas obchodów w Zespole Szkół w Królówce Dnia Patrona Szkoły.
    Wierzymy, że konkurs recytatorski poezji Kazimierza Brodzińskiego z roku na rok będzie cieszył się większą liczba uczestników.
    Mamy nadzieję, że konkurs zadomowi się na stałe w naszej szkole oraz pozwoli przede wszystkim naszym uczniom wzmocnić emocjonalną więź z miejscem, w którym urodził się i tworzył patron naszej szkoły- Kazimierz Brodziński.
mgr Jolanta Karasińska

 

 
Fotografie pochodzą ze strony internetowej Zespołu Szkół w Królówce 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz