Przeciwdziałanie bezrobociu w Gminie Nowy Wiśnicz to także pomysł na kryzys.

    Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza, która odbyła się 9 lutego 2009 roku, poza podjęciem kilkunastu uchwał, Radni również przyjęli kilka informacji między innymi o poziomie bezrobocia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Przekazując najistotniejsze dane, fragmenty tej informacji zamieszczamy poniżej.

    Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, na dzień 31 grudnia 2008 roku zarejestrowane były 182 osoby posiadające status bezrobotnego zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. W porównaniu do grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych na terenie gminy zmniejszyła się o 17 osób. W mieście Nowy Wiśnicz zarejestrowanych było w grudniu 2008 roku 56 osób bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stan bezrobotnych w mieście zmniejszył się o 11 osób. Osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarze gminy Nowy Wiśnicz stanowiły 8,9%, a w mieście 2,7% ogółu bezrobotnych w powiecie bocheńskim.

 
wnętrze wieży ratuszowej 

 

    Dynamika spadku bezrobocia na terenie miasta oraz całej gminy osiąga najlepsze wyniki w czasie sezonu budowlanego tj. od marca do października. Niezależnie od działań gminy na stan bezrobocia mają wpływ inni przedsiębiorcy, którzy organizują stanowiska pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.
    W ciągu 2008 roku Urząd Miejski zorganizował 33 stanowiska pracy zatrudniając: w ramach programu „Konserwator 2008” – 11 osób, w ramach robót publicznych – 7 osób, na stanowiskach interwencyjnych – 8 osób, stażystów – 5 osób, w ramach prac użytecznie – społecznych – 2 osoby. Zatrudnienie znalazły zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 
wnętrze wieży ratuszowej
 
    Pracownicy zatrudnieni w ramach programu „Konserwator 2008” zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda miała przyporządkowany inny zakres czynności. Zadaniem bezrobotnych było między innymi: wykonywanie ogółu czynności i prac przy obiektach zabytkowych na terenie miasta i gminy, zgodnie z udzielonymi pozwoleniami konserwatorskimi i dokumentacją techniczną. Prace wykonywane były pod nadzorem osób uprawnionych do prac i nadzoru w zabytkach. W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnieni mieli podobny zakres czynności jak w programie „Konserwator”. Osoby odbywające staż znalazły zatrudnienie w Wydziałach: Inwestycji, Spraw Obywatelskich Społecznych i Ogólno-Administracyjnych. Ponadto koordynowano zatrudnienie osób w gminnych jednostkach organizacyjnych takich jak: Zakład Remontowo – Budowlany oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Zrealizowano również program prac społecznie – użytecznych, który miał na celu aktywizację osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego skorzystały 2 osoby.
    Ogólna kwota refundacji otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni na wszystkie realizowane przez gminę programy wyniosła 141 253,67 zł. Osoby zatrudnione w ramach przygotowania zawodowego oraz stażu pobierały wynagrodzenie w formie stypendium w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 2008 roku otrzymali oni łącznie kwotę ok. 18 204 zł.
 
wnętrze wieży ratuszowej 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz