INFORMACJA do właścicieli psów

 

 
ZAWIADOMIENIE

W związku ze wzrostem ilości zwierząt  domowych pozostawianych bez nadzoru, a w szczególności wałęsających się psów po ulicach, polach uprawnych i lasach stwarzających:
zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne  dla mieszkańców, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkoły,

odstraszających zwierzynę łowną,

powodujących zagrożenie w ruchu drogowym

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina wszystkim właścicielom – posiadaczom psów o przestrzeganiu obowiązków związanych z ich utrzymywaniem:

psy winny przebywać  w kojcu lub na ogrodzonej posesji,

zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru poza posesją,

pies poza posesją winien być prowadzony na smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się.

właściciel powinien posiadać aktualne świadectwo  szczepienia psa przeciw  wściekliźnie.  

Wypuszczania ich bez opieki – pociąga za sobą  w stosunku do właścicieli odpowiedzialność  karną przewidzianą w art. 77 Kodeksu wykroczeń.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz