AMICUS PAUPERUM – PRZYJACIEL UBOGICH

Ks. Prałat Józef Strugała    Dnia 16 grudnia 2008 roku, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca ks. Józef Strugała. Kilkanaście ostatnich dni jego życia przepełnione było szczególną modlitwą rodziny, parafian, bliskich i przyjaciół, odchodził śladem pozostawionym przez naszego rodaka Jana Pawła II, szczególnie z Jego dziedzictwa wybierając umiejętność przyjmowania cierpienia.
    Dotknięty najcięższą chorobą, z wielkim spokojem oznajmił: „Życie przeżyłem dobrze… nie martwcie się”. Urodził się 26 września 1937 roku w Ryglicach koło Tuchowa. „Tam się wszystko zaczęło, i życie się zaczęło, i szkoła i kapłańskie powołanie”. Po ukończonej średniej szkole, studia teologiczne ukończył w Tarnowie, otrzymując 29 czerwca 1963 roku święcenia kapłańskie od ks. biskupa Jerzego Ablewicza. Pracę rozpoczął w Bieczu, kontynuował w Mielcu w parafii św. Mateusza i w Nowym Sączu w parafii św. Kazimierza. Stamtąd przybył do Nowego Wiśnicza by objąć probostwo parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
   

    Przyjął na siebie jeszcze wiele funkcji, był wizytatorem nauki religii szkół średnich, asystentem dekanalnym Akcji Katolickiej, notariuszem Dekanatu Lipnickiego, jego wicedziekanem a od 1989 r. kapelanem Zakładu Karnego w Wiśniczu–Leksandrowej. Był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej i kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bochni pełniąc funkcję zastępcy jej prepozyta.
    Oprócz godności kościelnych otrzymał również wyróżnienia świeckie: za wzorcową odnowę wczesno barkowego zespołu kościoła parafialnego w Nowym Wiśniczu w 1995 r. Herkulesa Wiśnickiego i Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami, w 2001 r. w uznaniu szczególnych zasług otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowy Wiśnicz, 15 sierpnia 2007 r. w czasie wiśnickiego dnia wdzięczności wyróżnienie Patriam versus – Zwróceni ku Ojczyźnie. 16 października 2008 r. za 42 lata sumiennej pracy pedagogicznej Medal Edukacji Narodowej a w kilka dni później odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej. Wyróżnienia i nagrody przyjmował jako zdarzenie nigdy o nich nie myślał i nie marzył.
     Cały pochłonięty był pracą, każda chwila była zaplanowana i perfekcyjnie wykorzystana. Patrząc na Jego działania przez 22 lata, w pierwszych momentach zastanawiałem się kim będzie bo przychodził do Wiśnicza po świetnym nauczycielu ks. prałacie Józefie Białce i po dobrym pasterzu ks. prałacie Marianie Janiszewskim? Szybko zrozumiałem, że swoją posługą połączył dobrego nauczyciela i pasterza a ubogacił ją postawą przyjaciela wszystkich a szczególnie ubogich. To im poświęcił każdą wolną chwilę, by podać rękę, wesprzeć finansowo, oddłużyć w sklepie, otworzyć nadzieję, wyciągnąć z nałogu, a gdy trzeba było, wybudował dom, jeden, drugi i trzeci. Sam organizował pracę, a często uczył jej innych podążając śladem św. Józefa – swojego patrona.
    Niezwykle ukochał Ziemię Wiśnicką i jej mieszkańców, bardzo przeżywał jej historię udokumentowaną w pomnikach, a szczególnie historię zbawienia człowieka, o której przypomina pomnik Chrystusa Króla Wszechświata, lokalizacją swoją korespondujący z kompleksem zabytkowego kościoła i klasztoru.
    Kiedy przeszedł na emeryturę całą energię skierował na pracę w więzieniu na urządzenie kaplicy gdzie po 68 latach od znieważenia przez hitlerowców wspaniałej świątyni pod wezwaniem Chrystusa Salwatora, 14 sierpnia 2008 r. ponownie umieszczony został Najświętszy Sakrament, by dla osadzonych, jak powiedział ks. Józef „Był źródłem siły”.
    Na plebanii przez 21 lat ks. Józef Strugała wpatrywał się w piękny obraz Matejki Wskrzeszenie Łazarza. Tak dziwnie się złożyło, że miejsce gdzie ks. Józef przebywał w Krakowie na leczeniu – Klinika Uniwersytecka – to też szpital św. Łazarza. Matejko podpisał swój obraz słowami „Nasz przyjaciel Łazarz śpi … pójdę go obudzić”.
    Głęboko wierzymy, że miłosierny Chrystus „obudził” już naszego przyjaciela Józefa do radości życia wiecznego abyśmy nie płakali ale pełni nadziei kontynuowali jego dzieło. Temu ma służyć m.in. Amicus Pauperum – Przyjaciel Ubogich fundacja im. ks. Józefa Strugały, by dalej pomagać potrzebującym, dzieciom i młodzieży w tych obszarach, w których on tak skutecznie działał.

Drogi ks. Józefie, kochany nasz Przyjacielu.
Jeśli Chrystus płakał
to i w naszych oczach są łzy.
Jednak w naszych sercach jest wielka wdzięczność i miłość do Ciebie.
Odpoczywaj w Bogu.
Niech nasza patronka Wniebowzięta
wprowadzi Cię do Domu Ojca.

Stanisław Gaworczyk
Burmistrz Nowego Wiśnicza

Wpłaty można dokonywać na konto:

Fundacja Amicus Pauperum  Nr rachunku
BSR Kraków O/Nowy Wiśnicz 87 8589 0006 0230 0611 9119 0001
 
 
 
Wskrzeszenie Łazarza – obraz Jana Matejki 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz