Poznaję siebie i region

REALIZACJA PROJEKTU „POZNAJĘ SIEBIE I REGION” JUŻ NA FINISZU!

      Praca wre…, czasu pozostało niewiele, a zadań do dopracowania jeszcze dużo.
    Pełną parą działa kółko teatralne. Prelekcje, wykłady, zajęcia metodą dramy pozwoliły naszej młodzieży zaznajomić się z tworzywem teatralnym i terminologią związaną z teatrem, poznać historię teatru antycznego i teatru w Polsce. Niezwykle fascynujący dla przyszłych aktorów był udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Groteska w Krakowie. Mogli nie tylko pochwalić się zdobytą wcześniej na temat teatru wiedzą, ale także poćwiczyć dykcję, wcielić się w rolę znanych bohaterów literackich.
 
 

 
 
   Swoją działalność kontynuuje również kółko fotograficzne. Uczniowie zgłębiają tajniki wiedzy na tematy historii fotografii, technik fotografowania, ćwiczą umiejętności wykonywania zdjęć w różnych warunkach. Poznają sposoby komputerowego obrabiania zdjęć oraz co najważniejsze, uczestnicząc w zajęciach w plenerze, kształtują własną wrażliwość na piękno, które ich otacza, które mają w zasięgu ręki. Owocem tej pracy będzie wystawa „Mój region w obiektywie”, a także prezentacja zdjęć. Zapraszamy!
 

 
 
 
 
 
 
 
    „Pełną parą” pracuje kółko rękodzieła artystycznego. Nasi beneficjenci biorą czynny udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez nauczycieli, miejscowych twórców ludowych i opiekunkę Izby Regionalnej w Starym Wiśniczu. W ten sposób poznają dzieje i historię rękodzieła w Królówce. ,,Chcieć to, móc” – stwierdzenie to nie jest tak oczywiste, o czym mogli się przekonać w trakcie tych warsztatów nasi uczniowie. Bowiem nie tylko poznawali wybrane techniki wyplatania wikliny, czy wykonywania tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych, ale doskonalili nabyte umiejętności. Efektem ich pracy będzie kiermasz ozdób, a w dalszej perspektywie broszurka o wiklinie.
 
 
 
 
 
 
    Z kolei kółko wokalno-taneczne, współpracując z Ludową Kapelą z Królówki oraz przedstawicielem dorosłej grupy kolędniczej, poznaje ludowe zwyczaje i tradycje związane z okresem bożonarodzeniowym, np. królewieckie przyśpiewki, regionalne pastorałki, tańce ludowe, tradycje kolędowania. Wyniki swojej intensywnej pracy zespół zaprezentuje wszystkim mieszkańcom w okresie świątecznym.
     Aby głębiej poznać swój region, jego historię i zabytki, w myśli hasła „cudze chwalicie, swego nie znacie…” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rajdzie „Szlakiem zabytków naszego regionu”. Podczas wycieczki do Krakowa podążali Szlakiem Królewskim, podziwiali zabytki tego średniowiecznego miasta i utrwalali je na zdjęciach, zwiedzali Muzeum Fotografii.
    Najmłodsi uczestnicy projektu wyjadą na spektakl pt. „Kopciuszek”. A zdobytą wiedzą, przeżywanymi refleksjami i wrażeniami podzielą się z innymi uczniami także w postaci prezentacji.
    Podsumowaniem działań nad projektem „Poznaję siebie i region” będzie Świąteczne Popołudnie z Folklorem w dniu 21 grudnia 2008 r. o godzinie 15.30 w Wiejskim Domu Kultury w Królówce, na które serdecznie zapraszają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół w Królówce.

Życzymy niepowtarzalnych wrażeń.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz