UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ 10 LISTOPADA

    Dla uczczenia 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz 30. rocznicy wyboru Polaka na Papieża Jana Pawła II, 10 listopada 2008 roku  w sali obrad Ratusza odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.
 

Uroczysta sesja 

    Na uroczystej sesji obecni byli także Honorowi Obywatele Miasta: prof. Czesław Dźwigaj, ks. Prałat Józef Strugała, Jerzy Ludwikowski, starosta bocheński Jacek Pająk oraz radni powiatu bocheńskiego, profesorowie krakowskich uczelni, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy z Gminy Nowy Wiśnicz, członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni, pracownicy kultury, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele sportu, stowarzyszeń oraz wielu znamienitych gości.

 

Uroczysta sesja
 
    Podczas uroczystości burmistrz miasta wręczył także nagrody i wyróżnienia w kategoriach: oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna, przedsiębiorczość, ochrona zabytków, kultura oraz sport.
 
Uroczysta sesja
 
  Głównym punktem sesji było wręczenie Honorowych Obywatelstw Miasta Nowego Wiśnicza Prof. Józefowi Niziołowi oraz Marii Serafińskiej – Domańskiej. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską już od 140 lat. Ostatnio tytuł Honorowego Obywatela Miasta nadany został w 2001 roku ks. Prałatowi Józefowi Strugale i Panu Jerzemu Ludwikowskiego. Tegoroczne wyróżnienie było wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii miasta Honorowym Obywatelem została kobieta.
Profesor Józef Nizioł jest znanym naukowcem, wybitnym specjalistą z zakresu nauk technicznych, od kilkunastu lat zamieszkuje na Ziemi Wiśnickiej, promuje nasze miasto i gminę w kraju i za granicą, pomaga uzdolnionej młodzieży z Wiśnicza, Bochni i całej Bocheńszczyzny w zdobywaniu wykształcenia a także wprowadza ich w świat nauki, zachęcając, inspirując i motywując do podejmowania nowych wyzwań w zakresie nauki. Pełniąc przez dwie kadencje funkcję rektora Politechniki Krakowskiej wydatnie przyczynił się do przywrócenia Wiśniczowi praw miejskich, konsultował z radnymi i burmistrzem istotne problemy rozwoju ziemi wiśnickiej. Niezwykle pracowity i twórczy naukowo, znajduje czas na bezpośrednie pomaganie a także pozytywną promocję miasta i gminy Nowy Wiśnicz. Obdarzony licznymi tytułami i wyróżnieniami, w tym trzema doctorami honoris causa pozostaje ciągle bliski młodzieży i sprawom wiśnickim. Troszczy się o niepełnosprawnych, potrzebujących, jest naukowcem, który posiadając olbrzymią wiedzę potrafi pozostać bliski ludziom. Za pracę społeczną dla Ziemi Wiśnickiej w 1999 roku wyróżniony został Herkulesem Wiśnickim, a w 2005 roku wyróżnieniem Exitus Acta Probat, wielu wiśniczan okazuje mu swoją wdzięczność.


Maria Serafińska Domańska, córka Tomasza Serafińskiego, wiśniczanka, powróciła do Wiśnicza by urządzić, odnowić i otworzyć Muzeum Pamiątek po Janie Matejce Koryznówka. Dwadzieścia osiem lat pracy tej placówki to niezwykłe przypomnienie roli Jana Matejki w krzepieniu polskich serc, to także dokumentowanie historii Wiśnicza i okolic, to troska o zachowanie odpowiedniej wiedzy o Janie Matejce – największym polskim malarzu historycznym. Wiele lat pracy w redakcji Wiadomości Wiśnickich przyniosło bogate udokumentowanie historii miasta i regionu oraz losów obrazów Jana Matejki. Patriotyczna postawa jest kontynuacją pięknych tradycji wyniesionych z rodzinnego domu, obejmuje pamięć o losach Polaków oraz Ziemi Wiśnickiej w okresie II wojny światowej, troskę o historyczne pamiątki oraz utrwalanie pamięci o najlepszych synach polskiej ziemi. Pani Maria Serafińska Domańska wyróżniona została Herkulesem Wiśnickim i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Jest godna nosić najbardziej uroczysty tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.
 

    Na zakończenie gwardziści Gwardii Miejskiej Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia oddali dwie honorowe salwy armatnie na cześć nowych Honorowych Obywateli Miasta.

 
Uroczysta sesja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{mosimage}
 
{mosimage}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz