NAJWIĘKSZA, NAJWAŻNIEJSZA INWESTYCJA W GMINIE NOWY WIŚNICZ

W sieci popłynęła woda pierwszej klasy czystości.

logo ZPORR i UE

    W ostatnich dniach miesiąca sierpnia 2008 roku zakończona została jedna z największych inwestycji realizowana w Gminie Nowy Wiśnicz pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Leksandrowa i Połom Duży”. Zadanie obejmowało montaż ujęć wody dla Połomia Dużego, Leksandrowej, Łomnej i części Królówki oraz wybudowanie nowej sieci wodociągowej dla tych miejscowości.
Inwestycja realizowana była w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zatem Gmina Nowy Wiśnicz uzyskała zapewnienie dofinansowania w kwocie 2 272 621,17 zł z Europejskiego Funduszu Regionalnego i 378 770,19 zł z budżetu państwa. Stanowi to łącznie ok. 70 % wartości inwestycji, pozostałe wydatki pokryte zostały z budżetu gminy. W zakresie rzeczowym oprócz nowych ujęć wody, zbiorników zasobowych, budynku uzdatniania, na wybudowanej sieci powstała hydrofornia podnosząca ciśnienie w wyższych odcinkach wodociągu. W wyniku wykonanych prac kolejne obszary gminy uzyskały możliwość podłączania się do ciągów przesyłowych a mieszkańcy będą mogli korzystać z wody z własnych zasobów o pierwszej klasie czystości. Powierzchniowe ujęcia oddane do użytku pozwalają uzupełniać bardzo wydajne źródła wód podziemnych, z których gmina korzysta na ujęciu w Nowym Wiśniczu. Łączna dobowa możliwość produkcji wody wynosi obecnie około 1500 m3 i pozwala to na zaspokojenie potrzeb dodatkowych odbiorców na terenie całej gminy. Nowa inwestycja wzbogacona została w nowoczesny system monitoringu, który umożliwia pozyskiwanie informacji o pracy urządzeń, kontrolę jakości podawanej wody, ostrzega w przypadku awarii lub niskiego poziomu w zbiornikach.
Burmistrz Nowego Wiśnicza dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania gminy, a w szczególności Wojewodzie Małopolskiemu, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, a także kierownikowi wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego oraz wykonawcy robót, za dobrą współpracę przy tym wielkim zadaniu. Słowa szczególnego podziękowanie kieruje do mieszkańców miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, a szczególnie tych, którzy zamieszkują obszary objęte budową sieci wodociągowej oraz obiektów kubaturowych, za wielką życzliwość w trakcie realizacji zadania. Dziękuje Radnym Rady Miejskiej za konsekwentne i spójne decydowanie na poszczególnych etapach dochodzenia do ostatecznego sukcesu. Burmistrz zachęca mieszkańców wymienionych miejscowości do jak najszybszego podłączania się do wybudowanej sieci wodociągowej.
 Więcej informacji o funduszach europejskich można uzyskać tutaj.
Wnętrze stacji uzdatniania wody
 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz