ZABEZPIECZENIA ZNISZCZONEGO KLASZTORU

Wykonano pierwsze prace zabezpieczające w kościele klasztornym w Leksandrowej – Wiśniczu. Nad zabytkowym portalem wejściowym umieszczona została konstrukcja stalowa wypełniona płytami z poliwęglanu, dzięki której zabytkowa kamieniarka wejścia do kościoła została profesjonalnie zabezpieczona przed dalszym niszczeniem a także odpowiednio doświetlona. Prace zostały wykonane staraniem Dyrektora Zakładu Karnego, po zaleceniu przekazanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na prośbę Burmistrza Nowego Wiśnicza.
Wiśnicki samorząd przekazuje podziękowania za te pierwsze ważne czynności, które pozwalają zachować detale architektoniczne kościoła dla przyszłych pokoleń. Nadmienić należy, że kościół został zniszczony w wyniku celowej działalności hitlerowców ukierunkowanej między innymi na likwidację najpiękniejszych zabytków polskich w czasie II wojny światowej.
Przy współpracy z Rzeczoznawcą Ministra Kultury prof. Kazimierzem Kuśnierzem oraz wybitnym konstruktorem prof. Andrzejem Jasieńko a także Konserwatorem Zabytków w Tarnowie panem Andrzejem Ceterą, kończony jest opracowanie dwuetapowego projektu zabezpieczenia murów kościoła i odtworzenia jego dawnej bryły w lekkiej konstrukcji. Takie rozwiązanie projektowe pozwoli uzyskać pożądane efekty przy minimalnych nakładach finansowych, które mogą pochodzić z różnych źródeł i których otrzymanie jest realne.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz